دسته بندی دوربین سیماران

231 محصول پیدا شد

بازدید: 838

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 271

دوربین سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 252

دوربین سیماران

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 256

دوربین سیماران

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 14

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 249

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 260

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 882

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 261

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 874

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 265

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 254

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 838

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین دام سیماران مدل IP4510CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 271

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 252

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H، دارای رزولوشن 2160*3840 بوده و 8مگاپیکسل میباشد.

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 256

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV، دارای رزولوشن 2160*3840 بوده و 8مگاپیکسل میباشد.

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 14

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 249

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-4412HM-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 260

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-4512HM-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 882

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP5412HMW، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 261

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP5512HM-W، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 874

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

دوربین فول کالر سیماران مدل IP2512CV2-W، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 265

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP2416HM-VF، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 254

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP2516HM-VF، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان