دسته بندی دوربین سیماران

242 محصول پیدا شد

بازدید: 1426

دوربین سیماران

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LB82P-SF

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 782

دوربین سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 363

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 357

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1362

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 318

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 641

دوربین سیماران

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC82P-SF

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 537

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 488

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 801

دوربین سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4410DL

۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 173

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4510DL

۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1426

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LB82P-SF

دوربین مداربسته

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LB82P-SF

سوئیچ شبکه دوربین مدار بسته سیماران مدل LB82P-SF

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 782

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1401L2

دستگاه 4 کانال DVR سیماران مدل XVS1401L2، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 363

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 357

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1362

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل NL4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 318

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 641

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC82P-SF

دوربین مداربسته

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC82P-SF

سوئیچ شبکه دوربین مدار بسته سیماران مدل LC82P-SF

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 537

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4410L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 488

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4510L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 801

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVS1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4410DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4410DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4410DL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 173

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4510DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4510DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN4510DL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان