محصولات فشان کالا - برند BFT

9 محصول پیدا شد

بازدید: 699

مدار کنترلر و ریموت

ریموت کنترل هاپینگ طرح بی اف تی BFT

۴۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 572

مدار کنترلر و ریموت

ریموت کنترل هاپینگ اصلی بی اف تی BFT

۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 446

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

موجود نیست - ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1056

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1491

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1180

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1028

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 468

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ARES 1500

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 388

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ICARO

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 699

ریموت کنترل هاپینگ طرح بی اف تی BFT

مدار کنترلر و ریموت

ریموت کنترل هاپینگ طرح بی اف تی BFT

ریموت هاپینگ بی اف تی، از ایمن‌ترین ریموت های بازار میباشد که هک کردن آن به نوعی غیرممکن میباشد.

۴۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 572

ریموت کنترل هاپینگ اصلی بی اف تی BFT

مدار کنترلر و ریموت

ریموت کنترل هاپینگ اصلی بی اف تی BFT

ریموت هاپینگ اصلی بی اف تی BFT، از ایمن‌ترین ریموت های بازار میباشد که هک کردن آن به نوعی غیرممکن میباشد.

۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 446

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS 800، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1056

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS A600، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 600 کیلوگرم میباشد.

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1491

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

جک پارکینگی بی اف تی BFT KUSTOS A25، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.5 متر و وزن 400 کیلوگرم را دارد.

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1180

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

جک برقی درب پارکینگی بی اف تی فوبوس A40، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 4 متر و وزن 500 کیلوگرم را دارد.

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1028

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

جک برقی درب پارکینگی بی اف تی BFT KUSTOS A40، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 4 متر و وزن 500 کیلوگرم را دارد.

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 468

جک ریلی بی اف تی مدل  BFT ARES 1500

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ARES 1500

جک ریلی 24 ولت بی اف تی مدل BFT ARES، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 388

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ICARO

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ICARO

جک ریلی 220 ولت بی اف تی مدل BFT ICARO، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 2200 کیلوگرم میباشد.

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان