دسته بندی دوربین سیماران

231 محصول پیدا شد

بازدید: 963

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 853

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دوربین سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 268

دوربین سیماران

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 270

دوربین سیماران

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 40

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 267

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 274

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 898

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 277

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 887

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 963

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP4410CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 853

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین دام سیماران مدل IP4510CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVN1401M5-AL، دارای 4 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین آنالوگ تا کیفیت 5MP LITE را دارد.

۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 268

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR822H، دارای رزولوشن 2160*3840 بوده و 8مگاپیکسل میباشد.

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 270

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D823HV، دارای رزولوشن 2160*3840 بوده و 8مگاپیکسل میباشد.

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 40

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 267

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-4412HM-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 274

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-4512HM-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 898

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP5412HMW، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 277

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP5512HM-W، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 887

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

دوربین فول کالر سیماران مدل IP2512CV2-W، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP2416HM-VF، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان