دسته بندی دوربین سیماران

231 محصول پیدا شد

بازدید: 38

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 44

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1078

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 42

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 513

دوربین سیماران

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 367

دوربین سیماران

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC82P-SF

۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 973

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4410L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 995

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 47

دوربین سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 270

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 265

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1501

فروش ویژه

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

۳,۳۶۲,۵۰۰ تومان

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 38

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 44

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1078

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل NL4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 42

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 513

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دوربین مداربسته

دستگاه XVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

دستگاه 8 کانال DVR سیماران مدل XVS1801L2، دارای 8 کانال ورودی آنالوگ و 2 کانال IP میباشد و قابلیت نمایش دوربین تا کیفیت 2MP را دارد.

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 367

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC82P-SF

دوربین مداربسته

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC82P-SF

سوئیچ شبکه دوربین مدار بسته سیماران مدل LC82P-SF

۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 973

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4410L

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP4410L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 995

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل NL8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 47

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 270

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4410L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 265

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4510L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1501

فروش ویژه

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

دوربین وای فای رومیزی سیماران مدل SIMARAN WIFI IP2600HCW/WF، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۳,۳۶۲,۵۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان