دسته بندی دوربین سیماران

231 محصول پیدا شد

بازدید: 259

دوربین سیماران

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR212MCVA

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 897

دوربین سیماران

دوربین مدار بسته سیماران مدل SM-D511MVA

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 274

دوربین سیماران

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR512MA

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 160

دوربین سیماران

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CV552

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 887

دوربین سیماران

دوربین مدار بسته سیماران مدل SM-AR516M

۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 413

دوربین سیماران

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-D511MCVA

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 422

دوربین سیماران

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC41P

۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 916

دوربین سیماران

دوربین مدار بسته فول کالر سیماران مدل SM-AR512MCVA

۱,۷۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 406

دوربین سیماران

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LA82P

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 396

دوربین سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 959

دوربین سیماران

دوربین مدار بسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 259

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR212MCVA

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-AR212MCVA

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR212MCVA، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 897

دوربین مدار بسته سیماران مدل SM-D511MVA

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته سیماران مدل SM-D511MVA

دوربین مداربسته D511MVA سیماران، دارای رزولوشن 1936*2560 بوده و 5مگاپیکسل است.

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 274

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR512MA

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR512MA

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-AR512MA، دارای رزولوشن 1936*2560 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 160

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CV552

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-CV552

دوربین مداربسته SM-CV552 سیماران، دارای رزولوشن 1944*2592 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 887

دوربین مدار بسته سیماران مدل SM-AR516M

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته سیماران مدل SM-AR516M

دوربین مداربسته AR516M سیماران، دارای رزولوشن 1936*2560 میباشد و 5مگاپیکسل است.

۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 413

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-D511MCVA

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-D511MCVA

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-D511MCVA، دارای رزولوشن 1936*2560 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 422

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC41P

دوربین مداربسته

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LC41P

سوئیچ شبکه دوربین مدار بسته سیماران مدل LC41P

۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 916

دوربین مدار بسته فول کالر سیماران مدل SM-AR512MCVA

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته فول کالر سیماران مدل SM-AR512MCVA

دوربین مداربسته AR512MCVA سیماران، دارای رزولوشن 1936*2560 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۱,۷۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 406

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LA82P

دوربین مداربسته

سوئیچ شبکه سیماران مدل SM-LA82P

سوئیچ شبکه دوربین مدار بسته سیماران مدل LA82P

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 285

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPS2410L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 396

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPS2510L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 959

دوربین مدار بسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته فول کالر سیماران مدل SM-AR524MCV

دوربین مداربسته AR524MCV سیماران، دارای رزولوشن 1936*2560 میباشد و 5مگاپیکسل است.

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان