دسته بندی جک پارکینگی

54 محصول پیدا شد

بازدید: 2713

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S - 4S

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1806

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6L - 6L

۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1573

جک پارکینگی

جک پارکینگی فشان کیت مدل FESHAN KIT 600

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3557

جک پارکینگی

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2020

جک پارکینگی

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2100

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S - 6S

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 573

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 583

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 555

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1552

جک پارکینگی

جک پارکینگ بلانکو مدل هرا BLANCO HERA

۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 595

جک پارکینگی

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 561

جک پارکینگی

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2713

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S - 4S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4S - 4S

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 4S، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.8 متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1806

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6L - 6L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6L - 6L

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 6L، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 3.5 متر و وزن 240 کیلوگرم را دارد.

۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1573

جک پارکینگی فشان کیت مدل FESHAN KIT 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی فشان کیت مدل FESHAN KIT 600

جک پارکینگی فشان کیت مدل 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5 متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3557

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تیراژه مدل X26 دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2020

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2100

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S - 6S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S - 6S

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 6S، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 3.5 متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 573

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد.

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 583

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 555

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 450 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1552

جک پارکینگ بلانکو مدل هرا BLANCO HERA

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ بلانکو مدل هرا BLANCO HERA

جک پارکینگی بلانکو مدل BLANCO HERA، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 400 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد.

۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 595

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 561

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان