دسته بندی جک پارکینگی

53 محصول پیدا شد

بازدید: 1410

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6L - 6L

۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2730

جک پارکینگی

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1665

جک پارکینگی

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S - 6S

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 319

جک پارکینگی

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2034

جک پارکینگی

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل FESHAN KIT EAGLE 400

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 254

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 239

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 222

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1628

جک پارکینگی

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1067

جک پارکینگی

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل FESHAN KIT EAGLE 600

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 278

جک پارکینگی

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 254

جک پارکینگی

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1410

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6L - 6L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6L - 6L

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 6L، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 3.5 متر و وزن 240 کیلوگرم را دارد.

۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2730

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تیراژه مدل X26 دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1665

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S - 6S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 6S - 6S

جک پارکینگی سیماران مدل فراز 6S، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 3.5 متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 319

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی بتا مدل مکس MAX-600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2034

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل FESHAN KIT EAGLE 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل FESHAN KIT EAGLE 400

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3 متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 254

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد.

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 239

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 222

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200

پک تک لنگه جک پارکینگی بازو بلند محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 450 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1628

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1067

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل FESHAN KIT EAGLE 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل FESHAN KIT EAGLE 600

جک پارکینگی فشان کیت مدل ایگل 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5 متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 278

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200

جک پارکینگی بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 254

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200

جک پارکینگی بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان