دسته بندی جک پارکینگی

53 محصول پیدا شد

بازدید: 2168

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1349

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 230

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 259

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3840

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 225

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 252

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1498

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 238

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 232

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 260

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1496

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4L

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2168

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 4L، برای درب‌هایی که دارای عرض 2.8 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1349

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 4S، برای درب‌هایی که دارای عرض 2.8 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 230

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 259

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3840

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

جک پارکینگی تک لنگه سیماران مدل فراز 6L، برای درب‌هایی که دارای عرض 3.5 متر میباشند نصب میگردند.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 225

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 252

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1498

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 6S، برای درب‌هایی که دارای عرض 3.5 متر میباشند نصب میگردند.

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 238

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 232

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 260

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 450 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1496

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4L

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگ سیماران مدل فراز FARAZ 4L

پک تک لنگه جک پارکینگی سیماران مدل فراز 4L، با حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی درب با عرض 2.8 متر و وزن 280 کیلوگرم را دارد.

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان