دسته بندی جک پارکینگی

51 محصول پیدا شد

بازدید: 1920

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1151

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3021

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1176

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 63

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 60

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 59

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1920

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 4L، برای درب‌هایی که دارای عرض 2.8 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1151

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 4S، برای درب‌هایی که دارای عرض 2.8 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3021

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

جک پارکینگی تک لنگه سیماران مدل فراز 6L، برای درب‌هایی که دارای عرض 3.5 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 61

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1176

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 6S، برای درب‌هایی که دارای عرض 3.5 متر میباشند نصب میگردند.

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 63

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 60

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 59

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 450 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان