دسته بندی جک پارکینگی

54 محصول پیدا شد

بازدید: 2581

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 571

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 869

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1744

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 4866

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 584

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 494

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2089

جک پارکینگی

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 522

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 501

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 537

جک پارکینگی

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 572

جک پارکینگی

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2581

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4L

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 4L، برای درب‌هایی که دارای عرض 2.8 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 571

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 869

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل X26، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.8متر و وزن 300 کیلوگرم را دارد.

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1744

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 4S

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 4S، برای درب‌هایی که دارای عرض 2.8 متر میباشند نصب میگردند.

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 4866

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6L

جک پارکینگی تک لنگه سیماران مدل فراز 6L، برای درب‌هایی که دارای عرض 3.5 متر میباشند نصب میگردند.

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 584

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 494

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36

جک پارکینگی تک لنگه تیراژه مدل L36، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و توانایی جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 3.5متر و وزن 250 کیلوگرم را دارد.

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2089

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ تک لنگه سیماران مدل فراز FARAZ 6S

جک پارکینگی سیماران مدل FARAZ 6S، برای درب‌هایی که دارای عرض 3.5 متر میباشند نصب میگردند.

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 522

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو کوتاه محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 380 کیلوگرم و عرض 1.80 متر را دارد

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 501

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو متوسط محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 410 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 537

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200

جک پارکینگی تک لنگه بازو بلند محک MGO 200، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 450 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 572

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان