دسته بندی آیفون سیماران

188 محصول پیدا شد

بازدید: 2288

آیفون سیماران

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1224

آیفون سیماران

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

۳۱,۹۰۰ تومان

بازدید: 1222

آیفون سیماران

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

۳۱,۹۰۰ تومان

بازدید: 1436

آیفون سیماران

تگ کارتی سیماران RFID

۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1234

آیفون سیماران

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

۳۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1223

آیفون سیماران

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

۳۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1243

آیفون سیماران

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

۳۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1232

آیفون سیماران

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

۴۰,۷۰۰ تومان

بازدید: 1340

آیفون سیماران

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

۴۰,۷۰۰ تومان

بازدید: 2385

آیفون سیماران

تگ درب بازکن سیماران

۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1224

آیفون سیماران

قاب توکار کدينگ HD سیماران

۵۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1444

آیفون سیماران

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

۶۹,۳۰۰ تومان

بازدید: 2288

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

آیفون تصویری

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

تگ جاسوئیچی سیماران از طراحی زیبا، کم حجم، قیمت مناسب برخوردار است.

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1224

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران مناسب است.

۳۱,۹۰۰ تومان

بازدید: 1222

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

این قاب برای پنل فراز سیماران میباشد.

۳۱,۹۰۰ تومان

بازدید: 1436

تگ کارتی سیماران RFID

آیفون تصویری

تگ کارتی سیماران RFID

تگ کارتی سیماران برای تمامی پنل های مجهز به ماژول کارتخوان سیماران و اکسس کنترل های سیماران قابل استفاده است.

۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1234

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران میباشد.

۳۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1223

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

این قاب برای پنل فراز سیماران میباشد.

۳۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1243

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

این قاب برای پنل فرداد سیماران میباشد.

۳۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1232

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

این قاب برای پنل کدینگ فروز سیماران میباشد.

۴۰,۷۰۰ تومان

بازدید: 1340

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران میباشد.

۴۰,۷۰۰ تومان

بازدید: 2385

تگ درب بازکن سیماران

آیفون تصویری

تگ درب بازکن سیماران

تگ اصلی سیماران از تجهیزات جانبی آیفون تصویری و سیستم کنترل تردد میباشد.

۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1224

قاب توکار کدينگ HD سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار کدينگ HD سیماران

این قاب برای پنل کدینگ HD سیماران مورد استفاده قرار میگیرد.

۵۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1444

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

این قاب برای پنل فرداد سیماران است.

۶۹,۳۰۰ تومان