دسته بندی آیفون سیماران

187 محصول پیدا شد

بازدید: 1387

آیفون سیماران

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 976

آیفون سیماران

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 971

آیفون سیماران

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 985

آیفون سیماران

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 985

آیفون سیماران

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

آیفون سیماران

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1162

آیفون سیماران

تگ کارتی سیماران RFID

۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 994

آیفون سیماران

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1050

آیفون سیماران

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1308

آیفون سیماران

تگ درب بازکن سیماران

۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 972

آیفون سیماران

قاب توکار کدينگ HD سیماران

۵۲,۸۰۰ تومان

بازدید: 1208

آیفون سیماران

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

۶۲,۷۰۰ تومان

بازدید: 1387

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

آیفون تصویری

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

تگ جاسوئیچی سیماران از طراحی زیبا، کم حجم، قیمت مناسب برخوردار است.

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 976

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران مناسب است.

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 971

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

این قاب برای پنل فراز سیماران میباشد.

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 985

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران میباشد.

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 985

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

این قاب برای پنل فراز سیماران میباشد.

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

این قاب برای پنل فرداد سیماران میباشد.

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1162

تگ کارتی سیماران RFID

آیفون تصویری

تگ کارتی سیماران RFID

تگ کارتی سیماران برای تمامی پنل های مجهز به ماژول کارتخوان سیماران و اکسس کنترل های سیماران قابل استفاده است.

۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 994

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

این قاب برای پنل کدینگ فروز سیماران میباشد.

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1050

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران میباشد.

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1308

تگ درب بازکن سیماران

آیفون تصویری

تگ درب بازکن سیماران

تگ اصلی سیماران از تجهیزات جانبی آیفون تصویری و سیستم کنترل تردد میباشد.

۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 972

قاب توکار کدينگ HD سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار کدينگ HD سیماران

این قاب برای پنل کدینگ HD سیماران مورد استفاده قرار میگیرد.

۵۲,۸۰۰ تومان

بازدید: 1208

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

این قاب برای پنل فرداد سیماران است.

۶۲,۷۰۰ تومان