دسته بندی آیفون سیماران

188 محصول پیدا شد

بازدید: 1261

بازدید: 521

بازدید: 1284

بازدید: 1622

بازدید: 1392

بازدید: 1335

بازدید: 528

بازدید: 1268

بازدید: 1607

بازدید: 1292

بازدید: 1439

بازدید: 537

بازدید: 1261

پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فراز با سوئیچ سیماران مدل VFAC14D

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فراز با سوئیچ سیماران مدل VFAC14D

پنل آیفون تصویری 14 واحدی فراز سیماران

۲,۶۱۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 521

پنل آیفون تصویری چهار واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT4

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری چهار واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT4

پنل آیفون تصویری چهار واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT4، به صورت لمسی و کارتی میباشد.

۲,۶۲۵,۷۰۰ تومان

بازدید: 1284

پنل آیفون تصویری شش واحدی فوژان کارتخوان سیماران مدل VFC6D/N

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری شش واحدی فوژان کارتخوان سیماران مدل VFC6D/N

پنل آیفون تصویری 6 واحدی فوژان کارتی سیماران

۲,۶۴۷,۷۰۰ تومان

بازدید: 1622

مانیتور آیفون تصویری 4.3 اینچ با حافظه سیماران مدل 43TKM

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری 4.3 اینچ با حافظه سیماران مدل 43TKM

مانیتور آیفون تصویری HS-43TKM100 سیماران، دارای حافظه داخلی میباشد و قابلیت ارتباط داخلی با مانیتور و مرکز نگهبانی را دارد.

۲,۶۶۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 1392

پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فرداد کارتی سیماران مدل VFBC16D/N

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فرداد کارتی سیماران مدل VFBC16D/N

پنل آیفون تصویری 16 واحدی فرداد کارتخوان سیماران

۲,۶۷۰,۸۰۰ تومان

بازدید: 1335

پنل آیفون تصویری هشت واحدی فوژان کارتخوان سیماران مدل VFC8D/N

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری هشت واحدی فوژان کارتخوان سیماران مدل VFC8D/N

پنل آیفون تصویری 8 واحدی فوژان کارتی سیماران

۲,۷۲۶,۹۰۰ تومان

بازدید: 528

پنل آیفون تصویری شش واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT6

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری شش واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT6

پنل آیفون تصویری شش واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT6، به صورت لمسی و کارتی میباشد.

۲,۷۴۶,۷۰۰ تومان

بازدید: 1268

پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فراز با سوئیچ سیماران مدل VFAC16D

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فراز با سوئیچ سیماران مدل VFAC16D

پنل آیفون تصویری 16 واحدی فراز سیماران

۲,۷۸۶,۳۰۰ تومان

بازدید: 1607

مانیتور آیفون تصویری 7 اینچ بدون حافظه سیماران مدل 72TK

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری 7 اینچ بدون حافظه سیماران مدل 72TK

مانیتور آیفون تصویری HS-72TK سیماران، بدون حافظه بوده و قابلیت ارتباط داخلی با مرکز نگهبانی را دارد.

۲,۷۹۵,۱۰۰ تومان

بازدید: 1292

پنل آیفون تصویری ده واحدی فوژان کارتخوان سیماران مدل VFC10D/N

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری ده واحدی فوژان کارتخوان سیماران مدل VFC10D/N

پنل آیفون تصویری 10 واحدی فوژان کارتی سیماران

۲,۸۰۸,۳۰۰ تومان

بازدید: 1439

پنل آیفون تصویری هجده واحدی فرداد کارتی سیماران مدل VFBC18D/N

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری هجده واحدی فرداد کارتی سیماران مدل VFBC18D/N

پنل آیفون تصویری 18 واحدی فرداد کارتخوان سیماران

۲,۸۲۱,۵۰۰ تومان

بازدید: 537

پنل آیفون تصویری هشت واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT8

آیفون تصویری

پنل آیفون تصویری هشت واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT8

پنل آیفون تصویری هشت واحدی TOUCH KEY سیماران مدل فرداد VFBT8، به صورت لمسی و کارتی میباشد.

۲,۸۴۳,۵۰۰ تومان