دسته بندی آیفون سیماران

187 محصول پیدا شد

بازدید: 1416

آیفون سیماران

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 993

آیفون سیماران

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 986

آیفون سیماران

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 1000

آیفون سیماران

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1000

آیفون سیماران

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1008

آیفون سیماران

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1180

آیفون سیماران

تگ کارتی سیماران RFID

۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1009

آیفون سیماران

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1068

آیفون سیماران

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1340

آیفون سیماران

تگ درب بازکن سیماران

۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 986

آیفون سیماران

قاب توکار کدينگ HD سیماران

۵۲,۸۰۰ تومان

بازدید: 1224

آیفون سیماران

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

۶۲,۷۰۰ تومان

بازدید: 1416

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

آیفون تصویری

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

تگ جاسوئیچی سیماران از طراحی زیبا، کم حجم، قیمت مناسب برخوردار است.

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 993

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 1 ماژول تصويری فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران مناسب است.

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 986

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 1 و 2 واحدی فراز سیماران

این قاب برای پنل فراز سیماران میباشد.

۲۸,۶۰۰ تومان

بازدید: 1000

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 2 ماژول فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران میباشد.

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1000

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فراز بالاتر از 2 واحد سیماران

این قاب برای پنل فراز سیماران میباشد.

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1008

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فرداد 3 تا 8 واحدی سیماران

این قاب برای پنل فرداد سیماران میباشد.

۳۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1180

تگ کارتی سیماران RFID

آیفون تصویری

تگ کارتی سیماران RFID

تگ کارتی سیماران برای تمامی پنل های مجهز به ماژول کارتخوان سیماران و اکسس کنترل های سیماران قابل استفاده است.

۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1009

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار کدينگ فروز سیماران

این قاب برای پنل کدینگ فروز سیماران میباشد.

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1068

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار 3 ماژول فوژان سیماران

این قاب برای پنل فوژان سیماران میباشد.

۳۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 1340

تگ درب بازکن سیماران

آیفون تصویری

تگ درب بازکن سیماران

تگ اصلی سیماران از تجهیزات جانبی آیفون تصویری و سیستم کنترل تردد میباشد.

۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 986

قاب توکار کدينگ HD سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار کدينگ HD سیماران

این قاب برای پنل کدینگ HD سیماران مورد استفاده قرار میگیرد.

۵۲,۸۰۰ تومان

بازدید: 1224

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

آیفون تصویری

قاب توکار فرداد 10 تا 14 واحدی سیماران

این قاب برای پنل فرداد سیماران است.

۶۲,۷۰۰ تومان