دسته بندی آیفون سیماران

187 محصول پیدا شد

بازدید: 964

آیفون سیماران

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی فرعی DF

۴۶۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 294

آیفون سیماران

برد کنترل دسترسی آیفون ریموتگ بتا BETTA

۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 928

آیفون سیماران

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی مرکزی DM

۶۳۶,۹۰۰ تومان

بازدید: 991

آیفون سیماران

ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران

۶۴۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 915

آیفون سیماران

دیکودر 4 کانال سیماران

۶۷۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

آیفون سیماران

تغذیه ریموت کنترل کدلرنینگ سیماران

۷۰۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 71

بازدید: 1007

آیفون سیماران

تغذیه ریموت کنترلی کدلرنینگ سیماران

۷۰۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1044

بازدید: 911

آیفون سیماران

کارتخوان روکار فوژان سیماران

۷۳۰,۴۰۰ تومان

بازدید: 644

صفحه پنل آیفون تصویری هشت واحدی بدون سوئیچر سیماران مدل FE8D

آیفون تصویری

صفحه پنل آیفون تصویری هشت واحدی بدون سوئیچر سیماران مدل FE8D

اکسپندر آیفون تصویری 8 واحدی بدون سوئیچر سیماران

۴۴۳,۳۰۰ تومان

بازدید: 964

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی فرعی DF

آیفون تصویری

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی فرعی DF

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی فرعی DF

۴۶۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 294

برد کنترل دسترسی آیفون ریموتگ بتا BETTA

آیفون تصویری

برد کنترل دسترسی آیفون ریموتگ بتا BETTA

برد کنترل دسترسی آیفون EM، قابلیت جای گذاری و استفاده در آیفون های اماکن و منازل جهت کنترل دستی از طریق کارت EM میباشد.

۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 928

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی مرکزی DM

آیفون تصویری

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی مرکزی DM

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران، قابلیت محرمانه بودن مکالمات و ...را دارد.(فشان کالا نمایندگی شرکت سیماران در کرج و فردیس)

۶۳۶,۹۰۰ تومان

بازدید: 991

ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران

آیفون تصویری

ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران

ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران

۶۴۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 915

دیکودر 4 کانال سیماران

آیفون تصویری

دیکودر 4 کانال سیماران

دیکودر سیماران، برای هر 4 واحد، یک عدد دیکودر به عنوان کنترل کننده دیجیتال استفاده میشود.

۶۷۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

تغذیه ریموت کنترل کدلرنینگ سیماران

آیفون تصویری

تغذیه ریموت کنترل کدلرنینگ سیماران

تغذیه ریموت کدلرنینگ سیماران، قابلیت افزایش ریموت به تعداد دلخواه و ...را دارد.

۷۰۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 71

صفحه پنل آیفون تصویری هشت واحدی با سوئیچر سیماران مدل FA8D

آیفون تصویری

صفحه پنل آیفون تصویری هشت واحدی با سوئیچر سیماران مدل FA8D

اکسپندر آیفون تصویری هشت واحدی با سوئیچر سیماران

۷۰۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1007

تغذیه ریموت کنترلی کدلرنینگ سیماران

آیفون تصویری

تغذیه ریموت کنترلی کدلرنینگ سیماران

تغذیه ریموت کدلرنینگ سیماران، قابلیت افزایش ریموت به تعداد دلخواه و ...را دارد.

۷۰۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 1044

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی مرکزی (با نمایشگر)DMS

آیفون تصویری

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی مرکزی (با نمایشگر)DMS

ارتباط داخلی 1 به 20 سیماران گوشی مرکزی (با نمایشگر)DMS

۷۲۱,۶۰۰ تومان

بازدید: 911

کارتخوان روکار فوژان سیماران

آیفون تصویری

کارتخوان روکار فوژان سیماران

اکسس کنترل روکار پنل فوژان سیماران

۷۳۰,۴۰۰ تومان

بازدید: 64

صفحه پنل آیفون تصویری شانزده واحدی بدون سوئیچر سیماران مدل FE16D

آیفون تصویری

صفحه پنل آیفون تصویری شانزده واحدی بدون سوئیچر سیماران مدل FE16D

اکسپندر آیفون تصویری 16 واحدی بدون سوئیچر سیماران

۷۵۰,۲۰۰ تومان