دسته بندی روشنایی سیماران

40 محصول پیدا شد

بازدید: 1101

روشنایی سیماران

لامپ حبابی استوانه ای 30 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF30W

موجود نیست - ۱۲۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 370

روشنایی سیماران

چراغ ضد بخار دایره سماران مدل SL-SRP-DP

موجود نیست - ۱۳۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 1380

روشنایی سیماران

چراغ سقفی سنسوردار پلاستیک سیماران مدل SL-CLS-P

موجود نیست - ۱۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1050

روشنایی سیماران

چراغ سقفی سنسوردار شیشه ای سیماران مدل SL-CLS-G

موجود نیست - ۱۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1067

روشنایی سیماران

لامپ حبابی استوانه ای 40 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF40W

موجود نیست - ۱۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1140

روشنایی سیماران

پنل دایره روکار 25 وات آفتابی سیماران مدل SL-SRPT 25W

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1407

روشنایی سیماران

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 24W

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1137

روشنایی سیماران

پنل دایره روکار 25 وات مهتابی سیماران مدل SL-SRPT 25W

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 548

روشنایی سیماران

پنل مربع روکار 25 وات مهتابی سیماران مدل SL-SSPT 25W

موجود نیست - ۱۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 529

روشنایی سیماران

پنل مربع روکار 25 وات آفتابی سیماران مدل SL-SSPT 25W

موجود نیست - ۱۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1090

روشنایی سیماران

لامپ حبابی استوانه ای 50 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF50W

موجود نیست - ۲۲۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1208

روشنایی سیماران

لامپ حبابی استوانه ای 50 وات آفتابی سیماران مدل SL-STF50D

موجود نیست - ۲۲۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1101

لامپ حبابی استوانه ای 30 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF30W

لامپ حبابی استوانه ای 30 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF30W

لامپ 30 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۲۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 370

چراغ ضد بخار دایره سماران مدل SL-SRP-DP

چراغ ضد بخار دایره سماران مدل SL-SRP-DP

چراغ ضد بخار دایره ای سماران،با توان 18 وات میباشد.

موجود نیست - ۱۳۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 1380

چراغ سقفی سنسوردار پلاستیک سیماران مدل SL-CLS-P

چراغ سقفی سنسوردار پلاستیک سیماران مدل SL-CLS-P

چراغ سنسوردار پلاستیک سیماران، دارای زاویه تشخیص 360 درجه میباشد

موجود نیست - ۱۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1050

چراغ سقفی سنسوردار شیشه ای سیماران مدل SL-CLS-G

چراغ سقفی سنسوردار شیشه ای سیماران مدل SL-CLS-G

چراغ سنسوردار شیشه‌ای سیماران، دارای زاویه تشخیص 360 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1067

لامپ حبابی استوانه ای 40 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF40W

لامپ حبابی استوانه ای 40 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF40W

لامپ 40 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1140

پنل دایره روکار 25 وات آفتابی سیماران مدل SL-SRPT 25W

پنل دایره روکار 25 وات آفتابی سیماران مدل SL-SRPT 25W

پنل دایره روکار 25 وات سیماران، دارای زاویه تابش 65 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1407

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 24W

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 24W

پنل دایره فنر متغیر 24 وات تمام نور سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه است.

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1137

پنل دایره روکار 25 وات مهتابی سیماران مدل SL-SRPT 25W

پنل دایره روکار 25 وات مهتابی سیماران مدل SL-SRPT 25W

پنل دایره روکار 25 وات سیماران، دارای زاویه تابش 65 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 548

پنل مربع روکار 25 وات مهتابی سیماران مدل SL-SSPT 25W

پنل مربع روکار 25 وات مهتابی سیماران مدل SL-SSPT 25W

پنل مربع روکار 25 وات سیماران، در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید میشوند.

موجود نیست - ۱۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 529

پنل مربع روکار 25 وات آفتابی سیماران مدل SL-SSPT 25W

پنل مربع روکار 25 وات آفتابی سیماران مدل SL-SSPT 25W

پنل مربع روکار 25 وات سیماران، در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید میشود.

موجود نیست - ۱۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1090

لامپ حبابی استوانه ای 50 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF50W

لامپ حبابی استوانه ای 50 وات مهتابی سیماران مدل SL-STF50W

لامپ 50 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۲۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1208

لامپ حبابی استوانه ای 50 وات آفتابی سیماران مدل SL-STF50D

لامپ حبابی استوانه ای 50 وات آفتابی سیماران مدل SL-STF50D

لامپ 50 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۲۱,۰۰۰ تومان