دسته بندی روشنایی سیماران

40 محصول پیدا شد

بازدید: 634

روشنایی سیماران

پنل دایره 8 وات سرامیکی مهتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

موجود نیست - ۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1173

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 15 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF15D

موجود نیست - ۴۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1131

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 20 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF20W

موجود نیست - ۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1118

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 20 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF20D

موجود نیست - ۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1448

روشنایی سیماران

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 10 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 10W

موجود نیست - ۷۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1155

روشنایی سیماران

پنل دایره مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 18W

موجود نیست - ۱۰۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1158

روشنایی سیماران

پنل دایره آفتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 18W

موجود نیست - ۱۰۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1079

روشنایی سیماران

پنل دایره دور شیشه مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRG 18W

موجود نیست - ۱۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 348

روشنایی سیماران

چراغ ضد بخار بیضی سیماران مدل SL-SOP-DP

موجود نیست - ۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1271

روشنایی سیماران

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 18W

موجود نیست - ۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1115

روشنایی سیماران

پنل مربع روکار 18 وات مهتابی سیماران مدل SL-SSPT 18W

موجود نیست - ۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1096

روشنایی سیماران

پنل مربع روکار 18 وات آفتابی سیماران مدل SL-SSPT 18W

موجود نیست - ۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 634

پنل دایره 8 وات سرامیکی مهتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

پنل دایره 8 وات سرامیکی مهتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

پنل دایره 8 وات سرامیکی سیماران، مصرف انرژی پایین و طولانی عمر بالایی دارد.

موجود نیست - ۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1173

لامپ حبابی 15 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF15D

لامپ حبابی 15 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF15D

لامپ 15 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۴۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1131

لامپ حبابی 20 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF20W

لامپ حبابی 20 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF20W

لامپ 20 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1118

لامپ حبابی 20 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF20D

لامپ حبابی 20 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF20D

لامپ 20 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه است.

موجود نیست - ۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1448

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 10 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 10W

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 10 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 10W

پنل دایره فنر متغیر 10 وات تمام نور سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه است.

موجود نیست - ۷۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1155

پنل دایره مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 18W

پنل دایره مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 18W

پنل دایره 18 وات سیماران، از کیفیت و طراحی خاصی برخوردار است.

موجود نیست - ۱۰۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1158

پنل دایره آفتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 18W

پنل دایره آفتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 18W

پنل دایره 18 وات سیماران، از کیفیت و طراحی خاصی برخوردار است.

موجود نیست - ۱۰۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 1079

پنل دایره دور شیشه مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRG 18W

پنل دایره دور شیشه مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRG 18W

پنل دایره دور شیشه 18 وات سیماران، دارای زاویه تابش 65 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 348

چراغ ضد بخار بیضی سیماران مدل SL-SOP-DP

چراغ ضد بخار بیضی سیماران مدل SL-SOP-DP

چراغ ضد بخار بیضی سیماران، با توان 18وات میباشد.

موجود نیست - ۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1271

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 18W

پنل دایره فنر متغیر فول لایت مهتابی 18 وات سیماران مدل SL-SRP-FL 18W

پنل دایره فنر متغیر 18 وات تمام نور سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه است.

موجود نیست - ۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1115

پنل مربع روکار 18 وات مهتابی سیماران مدل SL-SSPT 18W

پنل مربع روکار 18 وات مهتابی سیماران مدل SL-SSPT 18W

پنل مربع روکار 18 وات سیماران، دارای زاویه تابش 40 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1096

پنل مربع روکار 18 وات آفتابی سیماران مدل SL-SSPT 18W

پنل مربع روکار 18 وات آفتابی سیماران مدل SL-SSPT 18W

پنل مربع روکار 18 وات سیماران، دارای زاویه تابش 40 درجه میباشد.

موجود نیست - ۱۲۵,۰۰۰ تومان