دسته بندی روشنایی سیماران

40 محصول پیدا شد

بازدید: 1207

روشنایی سیماران

پنل دایره مهتابی 8 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 8W

۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1464

روشنایی سیماران

پنل مربع فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SSP-FL 24W

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1230

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 9 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF9W

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1278

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 9 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF9D

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1446

روشنایی سیماران

لامپ اشکی مهتابی مات 7 وات سیماران مدل SL-SCF7W

موجود نیست - ۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1323

روشنایی سیماران

لامپ 7 وات هالوژنی مهتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107W

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1330

روشنایی سیماران

لامپ 6 وات هالوژنی مهتابی سوزنی COB سیماران مدل SL-CMR6W

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1275

روشنایی سیماران

لامپ 7 وات هالوژنی آفتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107D

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1440

روشنایی سیماران

لامپ اشکی مهتابی شفاف 7 وات سیماران مدل SL-SCC7W

موجود نیست - ۳۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 1232

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 12 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF12W

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1249

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 12 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF12D

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1232

روشنایی سیماران

پنل دایره 8 وات سرامیکی آفتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

موجود نیست - ۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1207

پنل دایره مهتابی 8 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 8W

پنل دایره مهتابی 8 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 8W

پنل دایره 8 وات سیماران دارای زاویه تابش 40 درجه میباشد.

۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1464

پنل مربع فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SSP-FL 24W

پنل مربع فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SSP-FL 24W

پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه است.

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1230

لامپ حبابی 9 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF9W

لامپ حبابی 9 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF9W

لامپ 9 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1278

لامپ حبابی 9 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF9D

لامپ حبابی 9 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF9D

لامپ 9 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1446

لامپ اشکی مهتابی مات 7 وات سیماران مدل SL-SCF7W

لامپ اشکی مهتابی مات 7 وات سیماران مدل SL-SCF7W

لامپ شعمی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1323

لامپ 7 وات هالوژنی مهتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107W

لامپ 7 وات هالوژنی مهتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107W

لامپ هالوژنی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 100 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1330

لامپ 6 وات هالوژنی مهتابی سوزنی COB سیماران مدل SL-CMR6W

لامپ 6 وات هالوژنی مهتابی سوزنی COB سیماران مدل SL-CMR6W

لامپ هالوژنی 6 وات سیماران، دارای زاویه تابش 35 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1275

لامپ 7 وات هالوژنی آفتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107D

لامپ 7 وات هالوژنی آفتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107D

لامپ هالوژنی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 100 درجه است.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1440

لامپ اشکی مهتابی شفاف 7 وات سیماران مدل SL-SCC7W

لامپ اشکی مهتابی شفاف 7 وات سیماران مدل SL-SCC7W

لامپ شمعی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 1232

لامپ حبابی 12 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF12W

لامپ حبابی 12 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF12W

لامپ 12وات حبابی سیماران دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1249

لامپ حبابی 12 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF12D

لامپ حبابی 12 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF12D

لامپ 12 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1232

پنل دایره 8 وات سرامیکی آفتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

پنل دایره 8 وات سرامیکی آفتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

پنل دایره 8 وات سرامیکی سیماران، دارای مصرف انرژی پایین و طول عمر بالایی دارد.

موجود نیست - ۴۱,۰۰۰ تومان