دسته بندی دوربین IP سیماران

82 محصول پیدا شد

بازدید: 759

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4412CV2-W

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 723

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4512CV2-W

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 570

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1297

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV2-W

۵,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 586

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 599

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1529

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2414H-WSFR

۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 702

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 726

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 680

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 707

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1233

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV-WSFR

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 759

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4412CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4412CV2-W

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP4412CV2-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 723

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4512CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4512CV2-W

دوربین دام سیماران مدل IP4512CV2-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 570

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-IP4418CV2-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1297

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV2-W

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP2414CV2-W، دارای رزولوشن 1080*1920 است و 2 مگاپیکسل میباشد.

۵,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 586

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 599

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1529

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2414H-WSFR

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2414H-WSFR

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP2414H-WSFR، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد.

۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 702

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP4412H-WMFD، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 726

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

دوربین دام سیماران مدل IP4512H-WMFD، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 680

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

دوربین دام سیماران مدل IP5512CV1-WFD، دارای رزولوشن 1944*2592 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 707

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP5414CV1-WFD، دارای رزولوشن 1944*2592 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1233

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV-WSFR

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV-WSFR

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP2414CV-WSFR، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان