دسته بندی دوربین IP سیماران

80 محصول پیدا شد

بازدید: 969

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV2-W

۵,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 240

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 269

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 875

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2414H-WSFR

۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 393

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 406

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 379

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

۷,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 206

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-P4416D-WZ

۷,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 777

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP8512M-W

۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 390

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 810

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5416HM-WZ

۸,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 925

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV-WSFR

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 969

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV2-W

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP2414CV2-W، دارای رزولوشن 1080*1920 است و 2 مگاپیکسل میباشد.

۵,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 240

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP4416HM-WVF، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 269

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP4516HM-WVF، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 875

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2414H-WSFR

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2414H-WSFR

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP2414H-WSFR، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد.

۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 393

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4412H-WMFD

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP4412H-WMFD، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 406

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4512H-WMFD

دوربین دام سیماران مدل IP4512H-WMFD، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 379

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5512CV1-WFD

دوربین دام سیماران مدل IP5512CV1-WFD، دارای رزولوشن 1944*2592 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۷,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 206

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-P4416D-WZ

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-P4416D-WZ

دوربین مداربسته DUAL LIGHT سیماران مدل SM-P4416D-WZ، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۷,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 777

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP8512M-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP8512M-W

دوربین دام سیماران مدل IP8512MW، دارای رزولوشن 2160*3840 بوده و 8مگاپیکسل میباشد.

۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 390

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP5414CV1-WFD

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP5414CV1-WFD، دارای رزولوشن 1944*2592 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 810

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5416HM-WZ

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5416HM-WZ

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP-5416HMWZ، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۸,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 925

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV-WSFR

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2414CV-WSFR

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP2414CV-WSFR، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان