دسته بندی دوربین IP سیماران

80 محصول پیدا شد

بازدید: 962

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 852

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 266

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 273

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 897

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 276

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 886

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 282

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 267

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 903

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512M

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 444

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4412CV2-W

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 445

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4512CV2-W

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 962

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP4410CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 852

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین دام سیماران مدل IP4510CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 266

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4412HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-4412HM-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 273

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-4512HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-4512HM-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 897

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5412HM-W

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP5412HMW، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 276

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512HM-W

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP5512HM-W، دارای رزولوشن 1620*2880 بوده و 5مگاپیکسل میباشد.

۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 886

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2512CV2-W

دوربین فول کالر سیماران مدل IP2512CV2-W، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 282

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2416HM-VF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP2416HM-VF، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 267

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2516HM-VF

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IP2516HM-VF، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 903

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512M

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP5512M

دوربین دام سیماران مدل IP5512M، دارای رزولوشن 1944*2592 بوده و 5 مگاپیکسل میباشد.

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 444

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4412CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4412CV2-W

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP4412CV2-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 445

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4512CV2-W

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4512CV2-W

دوربین دام سیماران مدل IP4512CV2-W، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان