دسته بندی دوربین IP سیماران

72 محصول پیدا شد

بازدید: 110

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 114

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 96

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 105

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 757

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 805

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN2410L

۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 710

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2410CVL

۲,۵۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 107

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 103

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1108

فروش ویژه

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

۳,۲۶۲,۵۰۰ تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 741

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 641

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 110

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPS2410L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 114

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPS2510L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 96

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 105

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 757

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP2413L ، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد.

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 805

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN2410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN2410L

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IPN2410L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 710

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2410CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP2410CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP2410CVL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۵۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 107

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4410L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 103

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4510L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1108

فروش ویژه

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

دوربین وای فای رومیزی سیماران مدل SIMARAN WIFI IP2600HCW/WF، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۳,۲۶۲,۵۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 741

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4410CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل IP4410CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 641

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IP4510CVL

دوربین دام سیماران مدل IP4510CVL، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4مگاپیکسل میباشد.

۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان