دسته بندی دوربین IP سیماران

80 محصول پیدا شد

بازدید: 374

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 543

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 364

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 363

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1005

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1049

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN2410L

۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1056

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4410L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 357

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 348

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1651

فروش ویژه

دوربین IP سیماران

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

۳,۳۶۲,۵۰۰ تومان

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 374

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPS2410L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 543

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPS2510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPS2510L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 364

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-IPS2410CVL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 363

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL

دوربین مداربسته فول کالر سیماران مدل SM-IPS2510CVL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1005

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP2413L

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP2413L ، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2 مگاپیکسل میباشد.

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1049

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN2410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN2410L

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IPN2410L، دارای رزولوشن 1080*1920 میباشد و 2 مگاپیکسل است.

۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2410DL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 161

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL

دوربین تحت شبکه DUAL LIGHT سیماران مدل SM-IPN2510DL، دارای رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1056

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IP4410L

دوربین مداربسته بولت سیماران مدل IP4410L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 357

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4410L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4410L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 348

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه سیماران مدل SM-IPN4510L

دوربین مداربسته سیماران مدل SM-IPN4510L، دارای رزولوشن 1440*2560 بوده و 4 مگاپیکسل میباشد.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1651

فروش ویژه

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

دوربین مداربسته

دوربین تحت شبکه وای فای رومیزی سیماران مدل SM-IP2600HCW/WF

دوربین وای فای رومیزی سیماران مدل SIMARAN WIFI IP2600HCW/WF، با رزولوشن 1080*1920 بوده و 2مگاپیکسل میباشد.

۳,۳۶۲,۵۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان