دسته بندی NVR سیماران

23 محصول پیدا شد

بازدید: 1269

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 271

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1197

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 291

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 270

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1102

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

۷,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 440

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

۸,۶۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1248

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 84

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-N2M1628

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1144

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 572

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 438

NVR سیماران

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1269

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل NL4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 271

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1197

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NL8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل NL8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP میباشد.

۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 291

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS8016

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS8016، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 270

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE

دستگاه 4 کانال NVR سیماران مدل SM-NLS4016-4PE، حداکثر رزولوشن ورودی 6 مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI و VGA با کیفیت 2MP است.

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1102

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1618

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1618، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8MP میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۷,۸۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 440

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL

دستگاه 8 کانال NVR سیماران مدل SM-NH8112-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12 مگاپیکسل است و خروجی تصویر HDMI 1:3840×2160(4K) / HDMI 2:1920×1080 و VGA×1:1920×1080 میباشد.

۸,۶۵۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1248

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM1628

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل NM1628، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 84

دستگاه NVR سیماران مدل SM-N2M1628

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-N2M1628

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل SM-N2M1628، حداکثر رزولوشن ورودی تا 8مگاپیکسل میباشد و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1144

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NM3228

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل NM3228، حداکثر رزولوشن ورودی 8MP است و خروجی تصویر HDMI با کیفیت 4K*2K بوده و VGA با کیفیت 2MP است.

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 572

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL

دستگاه 16 کانال NVR سیماران مدل SM-NH16212-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12 مگاپیکسل است و خروجی تصویر (HDMI×2(4K/1920*1080 و VGA×1:1920×1080 است.

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 438

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

دوربین مداربسته

دستگاه NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL

دستگاه 32 کانال NVR سیماران مدل SM-NH32212-AL، حداکثر رزولوشن ورودی 12MP است و خروجی تصویر HDMI1:4K و HDMI2:2MP و خروجی VGA:2MP میباشد.

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان