دسته بندی DVR داهوا

5 محصول پیدا شد

بازدید: 2077

DVR داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1575

DVR داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1730

DVR داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1895

DVR داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

موجود نیست - ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1426

DVR داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

موجود نیست - ۳,۷۴۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 2077

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا رزولوشن 2مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1575

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1730

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و از دوربین های آنالوگ با رزولوشن 2مگاپیکسل را ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1895

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 2گاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1426

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3، با گارانتی الماس رایان ایرانیان بوده و دوربین‌های آنالوگ را تا رزولوشن 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۷۴۹,۰۰۰ تومان