دسته بندی کنترل تردد سیماران

15 محصول پیدا شد

بازدید: 1102

کنترل تردد سیماران

تگ دربازکن چسبی UHF سیماران

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1083

کنترل تردد سیماران

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 837

کنترل تردد سیماران

تگ کارتی UHF سیماران

۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1353

کنترل تردد سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1045

کنترل تردد سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

۱,۰۲۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 807

کنترل تردد سیماران

آنتن کارتخوان سیماران مدل SIMPARK101

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 433

کنترل تردد سیماران

تگ قفل دیجیتال سیماران

موجود نیست - ۵,۶۰۰ تومان

بازدید: 1018

کنترل تردد سیماران

تگ دربازکن چسبی قفل دیجیتال سیماران

موجود نیست - ۸,۹۰۰ تومان

بازدید: 1202

کنترل تردد سیماران

ماژول درب بازکن قفل دیجیتال سیماران

موجود نیست - ۷۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1023

کنترل تردد سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP22K

موجود نیست - ۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 890

کنترل تردد سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP85K

موجود نیست - ۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 901

کنترل تردد سیماران

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

موجود نیست - ۲,۳۹۵,۸۰۰ تومان

بازدید: 1102

تگ دربازکن چسبی UHF سیماران

کنترل تردد

تگ دربازکن چسبی UHF سیماران

تگ چسبی UHF سیماران، قابل استفاده بر روی ریدرهای کارتخوان با فرکانس کاری 868MHz و دارای کد جهت اطمنیان تگ تعریف میشود.

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1083

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

کنترل تردد

تگ دربازکن جاسوئیچی سیماران مدل EB2

تگ جاسوئیچی سیماران از طراحی زیبا، کم حجم، قیمت مناسب برخوردار است.

۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 837

تگ کارتی UHF سیماران

کنترل تردد

تگ کارتی UHF سیماران

تگ کارتی UHF سیماران ، قابل استفاده در راهبند ها و ...میباشد.

۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1353

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل CD32K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل CD32K، قابلیت شناسایی از طریق کارت را دارد.

۴۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1045

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP1000K -KP1000

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP1000، با قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور میباشد.

۱,۰۲۷,۴۰۰ تومان

بازدید: 807

آنتن کارتخوان سیماران مدل SIMPARK101

کنترل تردد

آنتن کارتخوان سیماران مدل SIMPARK101

آنتن کارتخوان سیماران مدل SIMPARK101، قابلیت شناسایی تگ چسبی UHF و کارت UHF را دارد.

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 433

تگ قفل دیجیتال سیماران

کنترل تردد

تگ قفل دیجیتال سیماران

تگ قفل دیجیتال سیماران به صورت طرح ساده میباشد ولی در عین سادگی کاربرد بسیاری دارد.

موجود نیست - ۵,۶۰۰ تومان

بازدید: 1018

تگ دربازکن چسبی قفل دیجیتال سیماران

کنترل تردد

تگ دربازکن چسبی قفل دیجیتال سیماران

موجود نیست - ۸,۹۰۰ تومان

بازدید: 1202

ماژول درب بازکن قفل دیجیتال سیماران

کنترل تردد

ماژول درب بازکن قفل دیجیتال سیماران

ماژول قفل دیجیتال سیماران، جهت استفاده برای درب بازکن‌های تصویری سیماران مورد استفاده قرار میگیرد.

موجود نیست - ۷۸,۰۰۰ تومان

بازدید: 1023

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP22K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP22K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP22K، قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور را دارد.

موجود نیست - ۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 890

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP85K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل KP85K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KP85K، قابلیت شناسایی کارت و رمز عبور را دارد.

موجود نیست - ۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان

بازدید: 901

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

کنترل تردد

دستگاه اکسس کنترل سیماران مدل FP121K

دستگاه کنترل تردد سیماران مدل FP121K، قابلیت شناسایی رمزعبور، کارت و اثرانگشت را دارد.

موجود نیست - ۲,۳۹۵,۸۰۰ تومان