دسته بندی کدینگ تکنما

3 محصول پیدا شد

بازدید: 570

کدینگ تکنما

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما مدل K-34

۳,۴۸۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 483

بازدید: 570

بازدید: 570

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما مدل K-34

آیفون تصویری

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما مدل K-34

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما، قابلیت تعریف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد را دارد.

۳,۴۸۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 483

پنل کدینگ پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما K34-RFID

آیفون تصویری

پنل کدینگ پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما K34-RFID

پنل کدینگ پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما، قابلیت تعریف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد را دارد.

۳,۶۶۳,۰۰۰ تومان

بازدید: 570

پنل کدینگ لمسی پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما مدل E35SC

آیفون تصویری

پنل کدینگ لمسی پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما مدل E35SC

پنل کدینگ لمسی پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما، قابلیت تعریف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد را دارد.

۴,۵۶۳,۰۰۰ تومان