دسته بندی کدینگ تکنما

3 محصول پیدا شد

بازدید: 110

کدینگ تکنما

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما مدل K-34

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

بازدید: 113

بازدید: 110

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما مدل K-34

آیفون تصویری

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما مدل K-34

پنل کدینگ پسوردی آیفون تصویری تکنما، قابلیت تعریف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد را دارد.

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

پنل کدینگ پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما K34-RFID

آیفون تصویری

پنل کدینگ پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما K34-RFID

پنل کدینگ پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما، قابلیت تعریف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد را دارد.

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

پنل کدینگ لمسی پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما مدل E35SC

آیفون تصویری

پنل کدینگ لمسی پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما مدل E35SC

پنل کدینگ لمسی پسوردی کارتی آیفون تصویری تکنما، قابلیت تعریف رمز ورود اختصاصی برای هر واحد را دارد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان