دسته بندی چشمی دزدگیر کلاسیک

2 محصول پیدا شد

بازدید: 1048

چشمی دزدگیر کلاسیک

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1086

چشمی دزدگیر کلاسیک

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

موجود نیست - ۷۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1048

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

دزدگیر اماکن

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

چشمی بیسیم دزدگیر کلاسیک مدل FOX 2 PRO، قابلیت هشدار در هنگام ضعیف شدن باتری دارد.

۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1086

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

دزدگیر اماکن

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

چشمی دزدگیر کلاسیک مدل ALPHA PLUS V2، از طریق پرتوهای مادون قرمز دریافتی، حرکت را تشخیص میدهد و هیچ تشعشعی ندارد.

موجود نیست - ۷۴۰,۰۰۰ تومان