دسته بندی چشمی دزدگیر فایروال

4 محصول پیدا شد

بازدید: 127

چشمی دزدگیر فایروال

سنسور ضربه باسیم فایروال

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

چشمی دزدگیر فایروال

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6

۵۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

چشمی دزدگیر فایروال

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9

۵۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

چشمی دزدگیر فایروال

سنسور دود باسیم فایروال

۶۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

سنسور ضربه باسیم فایروال

دزدگیر اماکن

سنسور ضربه باسیم فایروال

سنسور ضربه باسیم فایروال، دارای پتانسیومتر جهت تنظیم حساسیت میباشد.

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6

دزدگیر اماکن

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6، دارای طول دید ۱۲متر میباشد.

۵۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9

دزدگیر اماکن

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9، فرکانس عملکرد 315MHZ میباشد.

۵۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

سنسور دود باسیم فایروال

دزدگیر اماکن

سنسور دود باسیم فایروال

دتکتور دود باسیم فایروال، حالت کارکرد خروجی NO ، NC میباشد.

۶۹۵,۰۰۰ تومان