دسته بندی چشمی دزدگیر

13 محصول پیدا شد

بازدید: 1503

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-803

۲۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 870

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-804

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

چشمی دزدگیر

سنسور ضربه باسیم فایروال

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

چشمی دزدگیر

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6

۵۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

چشمی دزدگیر

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9

۵۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1409

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD440PR

۵۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 438

چشمی دزدگیر

چشمی بیسیم دزدگیر سایلکس HIPAS

۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

چشمی دزدگیر

سنسور دود باسیم فایروال

۶۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1112

چشمی دزدگیر

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1328

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر بی‌سیم سیماران مدل SM-D433WS1

۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1427

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD431PR

موجود نیست - ۳۶۲,۵۰۰ تومان

بازدید: 1479

چشمی دزدگیر

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

موجود نیست - ۷۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1503

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-803

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-803

چشمی دزدگیر فوتال، وظیفه دریافت اطلاعات از محیط و انتقال آن به دستگاه دزدگیر را دارد.

۲۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 870

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-804

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-804

چشمی دزدگیر فوتال، وظیفه دریافت اطلاعات از محیط و انتقال آن به دستگاه دزدگیر را دارد.

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

سنسور ضربه باسیم فایروال

دزدگیر اماکن

سنسور ضربه باسیم فایروال

سنسور ضربه باسیم فایروال، دارای پتانسیومتر جهت تنظیم حساسیت میباشد.

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6

دزدگیر اماکن

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6

چشمی حرکتی باسیم فایروال FIREWALL H6، دارای طول دید ۱۲متر میباشد.

۵۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9

دزدگیر اماکن

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9

سنسور حرکتی بیسیم فایروال FIREWALL H9، فرکانس عملکرد 315MHZ میباشد.

۵۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1409

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD440PR

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD440PR

چشمی دزدگیر سیماران مدل SM-SD440PR، دارای زاویه آشکار سازی 140 درجه میباشد.

۵۷۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 438

چشمی بیسیم دزدگیر سایلکس HIPAS

دزدگیر اماکن

چشمی بیسیم دزدگیر سایلکس HIPAS

چشمی بی سیم دزدگیر سایلکس HIPAS، قابلیت اتصال به دزدگیر های سایلکس را دارد.

۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 127

سنسور دود باسیم فایروال

دزدگیر اماکن

سنسور دود باسیم فایروال

دتکتور دود باسیم فایروال، حالت کارکرد خروجی NO ، NC میباشد.

۶۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1112

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

دزدگیر اماکن

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

چشمی بیسیم دزدگیر کلاسیک مدل FOX 2 PRO، قابلیت هشدار در هنگام ضعیف شدن باتری دارد.

۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1328

چشمی دزدگیر بی‌سیم سیماران مدل SM-D433WS1

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر بی‌سیم سیماران مدل SM-D433WS1

چشمی سیماران مدل SM-D433WS1، دارای برد آشکار سازی 14متر میباشد.

۸۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1427

 چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD431PR

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD431PR

چشمی دزدگیر سیماران مدل SM-SD431PR، با برد آشکار سازی 14 متر میباشد.

موجود نیست - ۳۶۲,۵۰۰ تومان

بازدید: 1479

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

دزدگیر اماکن

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

چشمی دزدگیر کلاسیک مدل ALPHA PLUS V2، از طریق پرتوهای مادون قرمز دریافتی، حرکت را تشخیص میدهد و هیچ تشعشعی ندارد.

موجود نیست - ۷۴۰,۰۰۰ تومان