دسته بندی چشمی دزدگیر

8 محصول پیدا شد

بازدید: 906

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-803

۲۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 437

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-804

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 873

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD440PR

۴۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 831

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر بی‌سیم سیماران مدل SM-D433WS1

۷۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 661

بازدید: 726

چشمی دزدگیر

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 879

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD431PR

موجود نیست - ۳۶۲,۵۰۰ تومان

بازدید: 916

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD450PR

موجود نیست - ۶۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 906

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-803

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-803

چشمی دزدگیر فوتال، وظیفه دریافت اطلاعات از محیط و انتقال آن به دستگاه دزدگیر را دارد.

۲۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 437

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-804

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر فوتال FUTAL-804

چشمی دزدگیر فوتال، وظیفه دریافت اطلاعات از محیط و انتقال آن به دستگاه دزدگیر را دارد.

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 873

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD440PR

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD440PR

چشمی دزدگیر سیماران مدل SM-SD440PR، دارای زاویه آشکار سازی 140 درجه میباشد.

۴۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 831

چشمی دزدگیر بی‌سیم سیماران مدل SM-D433WS1

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر بی‌سیم سیماران مدل SM-D433WS1

چشمی سیماران مدل SM-D433WS1، دارای برد آشکار سازی 14متر میباشد.

۷۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 661

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

دزدگیر اماکن

چشمی با سیم آلفا پلاس دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC ALPHA PLUS

چشمی دزدگیر کلاسیک مدل ALPHA PLUS V2، از طریق پرتوهای مادون قرمز دریافتی، حرکت را تشخیص میدهد و هیچ تشعشعی ندارد.

۷۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 726

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

دزدگیر اماکن

چشمی بی‌سیم دزدگیر کلاسیک مدل CLASSIC FOX 2 PRO

چشمی بیسیم دزدگیر کلاسیک مدل FOX 2 PRO، قابلیت هشدار در هنگام ضعیف شدن باتری دارد.

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 879

 چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD431PR

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD431PR

چشمی دزدگیر سیماران مدل SM-SD431PR، با برد آشکار سازی 14 متر میباشد.

موجود نیست - ۳۶۲,۵۰۰ تومان

بازدید: 916

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD450PR

دزدگیر اماکن

چشمی دزدگیر با سیم سیماران مدل SM-SD450PR

چشمی دزدگیر سیماران مدل SM-SD450PR، با زاویه آشکار سازی 140 درجه میباشد.

موجود نیست - ۶۲۵,۰۰۰ تومان