دسته بندی مدار کنترلر و ریموت

88 محصول پیدا شد

بازدید: 770

مدار کنترلر و ریموت

ریموت بلوتوثی 433 طرح بتا

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 596

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 207 اصلی بتا

۱۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 580

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2006 اصلی بتا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 4

مدار کنترلر و ریموت

ریموت لرنینگ دیواری درپا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 867

مدار کنترلر و ریموت

ریموت لرنینگ درپا DOORPA

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 597

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2007 اصلی بتا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3

مدار کنترلر و ریموت

ریموت بلوتوثی دیواری درپا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 834

مدار کنترلر و ریموت

ریموت فابریک جک پارکینگی محک

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 550

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2013 بتا

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1453

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی کدلرنینگ سیماران سری A

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 726

مدار کنترلر و ریموت

ریموت برد بلند 5 دکمه فایروال FIREWALL

۱۷۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 596

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2011 هاپینگ اصلی بتا

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 770

ریموت بلوتوثی 433 طرح بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت بلوتوثی 433 طرح بتا

ریموت بلوتوثی طرح بتا، با فرکانس 433 بوده و امکان کپی کردن از ریموت‌های لرنینگ دیگر را دارد.

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 596

ریموت 207 اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 207 اصلی بتا

ریموت 207 اصلی بتا، جهت استفاده برای رسیور های صنعتی و درب بازکن های برقی و ...میباشد.

۱۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 580

ریموت 2006 اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2006 اصلی بتا

ریموت 2006 اصلی بتا، با فرکانس 315MHz بوده و برد کنترل تا 70 متر میباشد.

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 4

ریموت لرنینگ دیواری درپا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت لرنینگ دیواری درپا

ریموت لرنینگ دیواری درپا، با فرکانس 433 میباشد.

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 867

ریموت لرنینگ درپا DOORPA

مدار کنترلر و ریموت

ریموت لرنینگ درپا DOORPA

ریموت لرنینگ درپا، با فرکانس 433MHZ بوده و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 597

ریموت 2007 اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2007 اصلی بتا

ریموت 2007 اصلی بتا، جهت استفاده برای رسیور های صنعتی و درب بازکن های برقی و ...میباشد.

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3

ریموت بلوتوثی دیواری درپا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت بلوتوثی دیواری درپا

ریموت بلوتوثی دیواری درپا، با فرکانس 433 میباشد.

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 834

ریموت فابریک جک پارکینگی محک

مدار کنترلر و ریموت

ریموت فابریک جک پارکینگی محک

ریموت جک پارکینگی محک، برای کنترل جک پارکینگی محک استفاده میشود.

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 550

ریموت 2013 بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2013 بتا

ریموت 2013 بتا، جهت استفاده برای رسیور های صنعتی و درب بازکن های برقی و ...میباشد.

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1453

ریموت جک پارکینگی کدلرنینگ سیماران سری A

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی کدلرنینگ سیماران سری A

ریموت جک پارکینگی سیماران، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 726

ریموت برد بلند 5 دکمه فایروال FIREWALL

مدار کنترلر و ریموت

ریموت برد بلند 5 دکمه فایروال FIREWALL

ریموت برد بلند 5 دکمه فایروال FIREWALL

۱۷۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 596

ریموت 2011 هاپینگ اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2011 هاپینگ اصلی بتا

ریموت 2011 اصلی بتا، به صورت هاپینگ بوده و غیر قابل کپی میباشد.

۱۸۵,۰۰۰ تومان