دسته بندی محافظ برق

12 محصول پیدا شد

بازدید: 1824

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ یخچال و ساید ارت دار سیماران مدل SM-125-EL-N

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۵۰۰ تومان

بازدید: 1763

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ پکیج سیماران مدل SM-125-ES-N

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۵۰۰ تومان

بازدید: 844

محافظ برق

محافظ ولتاژ 2 راهی سیماران مدل SM-225-18

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2514

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ کولر گازی و لباسشویی سیماران مدل SM-140-AW

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸۴,۲۰۰ تومان

بازدید: 1946

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ ولتاژ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-18-N

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۳۲۳,۴۰۰ تومان

بازدید: 2490

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ پیش کنتوری سیماران مدل SM-8800-W

۳۷۰,۰۰۰ تومان

۳۶۲,۶۰۰ تومان

بازدید: 1559

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ ولتاژ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-28-N

۳۷۰,۰۰۰ تومان

۳۶۲,۶۰۰ تومان

بازدید: 863

بازدید: 1812

فروش ویژه

محافظ برق

محافظ ولتاژ 3 راهی سیماران مدل SM-325-N

موجود نیست - ۳۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1824

فروش ویژه

محافظ یخچال و ساید ارت دار سیماران مدل SM-125-EL-N

محافظ برق

محافظ یخچال و ساید ارت دار سیماران مدل SM-125-EL-N

محافظ یخچال و ساید ارت دار سیماران مدل SM-125-EL-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۲۲۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۵۰۰ تومان

بازدید: 1763

فروش ویژه

محافظ پکیج سیماران مدل SM-125-ES-N

محافظ برق

محافظ پکیج سیماران مدل SM-125-ES-N

محافظ پکیج سیماران مدل SM-125-ES-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۲۲۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۵۰۰ تومان

بازدید: 844

محافظ ولتاژ 2 راهی سیماران مدل SM-225-18

محافظ برق

محافظ ولتاژ 2 راهی سیماران مدل SM-225-18

محافظ دو راهی سیماران مدل SM-225-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 608

محافظ لباسشویی و ظرفشویی ارت دار سیماران با رنگ مشکی SM-140-EL-N

محافظ برق

محافظ لباسشویی و ظرفشویی ارت دار سیماران با رنگ مشکی SM-140-EL-N

محافظ لباسشویی و ظرفشویی سیماران مدل SM-140-EL-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۲۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2514

فروش ویژه

محافظ کولر گازی و لباسشویی سیماران مدل SM-140-AW

محافظ برق

محافظ کولر گازی و لباسشویی سیماران مدل SM-140-AW

محافظ کولر گازی و لباسشویی سیماران مدل SM-140-AW، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۸۴,۲۰۰ تومان

بازدید: 1946

فروش ویژه

محافظ ولتاژ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-18-N

محافظ برق

محافظ ولتاژ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-18-N

محافظ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-18-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۲۳,۴۰۰ تومان

بازدید: 2490

فروش ویژه

محافظ پیش کنتوری سیماران مدل SM-8800-W

محافظ برق

محافظ پیش کنتوری سیماران مدل SM-8800-W

محافظ پیش کنتوری 30 آمپر سیماران، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۶۲,۶۰۰ تومان

بازدید: 1559

فروش ویژه

محافظ ولتاژ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-28-N

محافظ برق

محافظ ولتاژ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-28-N

محافظ 5 راهی صوتی و تصویری سیماران مدل SM-525-28-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۳۷۰,۰۰۰ تومان۳۶۲,۶۰۰ تومان

بازدید: 28

محافظ ولتاژ پنج راهی دیجیتال صوتی و تصویری بدون ارت سیماران مدل SM-525-18-D

محافظ برق

محافظ ولتاژ پنج راهی دیجیتال صوتی و تصویری بدون ارت سیماران مدل SM-525-18-D

محافظ ولتاژ 5 راهی دیجیتال صوتی و تصویری بدون ارت سیماران مدل SM-525-18-D ، دارای کابل 180 متر میباشد .

۴۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 863

محافظ ولتاژ پیش کنتوری دیجیتال سیماران مدل SM-8800D

محافظ برق

محافظ ولتاژ پیش کنتوری دیجیتال سیماران مدل SM-8800D

محافظ پیش کنتوری دیجیتال سیماران، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

۴۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 21

محافظ ولتاژ پنج راهی دیجیتال صوتی و تصویری بدون ارت سیماران مدل SM-525-28-D

محافظ برق

محافظ ولتاژ پنج راهی دیجیتال صوتی و تصویری بدون ارت سیماران مدل SM-525-28-D

محافظ ولتاژ 5 راهی دیجیتال صوتی و تصویری بدون ارت سیماران مدل SM-525-28-D ، دارای کابل 280 متر میباشد .

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1812

فروش ویژه

محافظ ولتاژ 3 راهی سیماران مدل SM-325-N

محافظ برق

محافظ ولتاژ 3 راهی سیماران مدل SM-325-N

محافظ سه راهی سیماران مدل SM-352-N، برای جلوگیری از نوسانات برقی استفاده میشود.

موجود نیست - ۳۱۰,۰۰۰ تومان