دسته بندی مانیتور تکنما

10 محصول پیدا شد

بازدید: 547

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 559

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی

۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 556

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 791

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 502

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 563

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 522

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 542

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 545

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 560

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 547

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد.

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 559

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد.

۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 556

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M، دارای صفحه کلید لمسی و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد.

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 791

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43

مانیتور آیفون تصویری تک نما مدل C43، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها را دارد.

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 502

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد.

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 563

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70

مانیتور آیفون تصویری تک نما مدل C70، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها را دارد.

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 522

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M، دارای صفحه کلید لمسی و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد.

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 542

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M، دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی بوده و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها را دارد.

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 545

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M، دارای صفحه نمایش 7 اینچی بوده و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها را دارد.

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 560

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10، دارای صفحه نمایش 10 اینچی و دارای حافظه داخلی جهت ذخیره 50 عکس میباشد و دارای قابلیت ارتباط مستقیم با واحد نگهبانی و سایر واحد ها را دارد.

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان