دسته بندی مانیتور تکنما

10 محصول پیدا شد

بازدید: 138

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 123

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 119

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 114

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 119

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 143

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 116

مانیتور تکنما

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد.

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 123

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد.

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D43M، دارای صفحه کلید لمسی و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد.

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 119

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43

مانیتور آیفون تصویری تک نما مدل C43، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها را دارد.

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 114

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد.

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70

مانیتور آیفون تصویری تک نما مدل C70، دارای صفحه کلید لمسی و بدون حافظه میباشد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها را دارد.

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 113

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل D70M، دارای صفحه کلید لمسی و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد.

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 119

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C43M، دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی بوده و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها را دارد.

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 143

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل C70M، دارای صفحه نمایش 7 اینچی بوده و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه داخلی تا 32GB را دارد و دارای قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها را دارد.

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 116

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10

آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10

مانیتور آیفون تصویری تکنما مدل F10، دارای صفحه نمایش 10 اینچی و دارای حافظه داخلی جهت ذخیره 50 عکس میباشد و دارای قابلیت ارتباط مستقیم با واحد نگهبانی و سایر واحد ها را دارد.

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان