دسته بندی لوازم جانبی دوربین

29 محصول پیدا شد

بازدید: 947

لوازم جانبی دوربین

فیش پاور

۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1129

لوازم جانبی دوربین

فیش دوربین مدار بسته پیچی BNC

۱۲,۵۰۰ تومان

بازدید: 483

لوازم جانبی دوربین

آداپتور 2 آمپر اصلی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1153

لوازم جانبی دوربین

تغذیه سوئیچینگ 5 آمپر

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 721

لوازم جانبی دوربین

رک 2 یونیت

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 712

لوازم جانبی دوربین

تغذیه سوئیچینگ 10 آمپر

۳۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 769

لوازم جانبی دوربین

رک 4 یونیت

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 736

لوازم جانبی دوربین

تغذیه سوئیچینگ 15 آمپر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

لوازم جانبی دوربین

رک 4 یونیت مدل 4USE-B

۴۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

لوازم جانبی دوربین

رک 4 یونیت مدل 4USE-W

۴۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 724

لوازم جانبی دوربین

تغذیه سوئیچینگ 20 آمپر

۴۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 68

لوازم جانبی دوربین

رک 4 یونیت مدل 4UE-B

۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 947

فیش پاور

لوازم جانبی

فیش پاور

۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1129

فیش دوربین مدار بسته پیچی BNC

لوازم جانبی

فیش دوربین مدار بسته پیچی BNC

۱۲,۵۰۰ تومان

بازدید: 483

آداپتور 2 آمپر اصلی

لوازم جانبی

آداپتور 2 آمپر اصلی

این آداپتور، جهت تامین برق مورد نیاز دوربین و دستگاه DVR و NVR مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1153

تغذیه سوئیچینگ 5 آمپر

لوازم جانبی

تغذیه سوئیچینگ 5 آمپر

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 721

رک 2 یونیت

لوازم جانبی

رک 2 یونیت

رک 2 یونیت، از کیفیت و استحکام بالایی برخوردار است.

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 712

تغذیه سوئیچینگ 10 آمپر

لوازم جانبی

تغذیه سوئیچینگ 10 آمپر

۳۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 769

رک 4 یونیت

لوازم جانبی

رک 4 یونیت

رک 4 یونیت، از کیفیت و استحکام بالایی برخوردار است.

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 736

تغذیه سوئیچینگ 15 آمپر

لوازم جانبی

تغذیه سوئیچینگ 15 آمپر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 66

رک 4 یونیت مدل 4USE-B

لوازم جانبی

رک 4 یونیت مدل 4USE-B

رک 4 یونیت مدل 4USE-B، عرض:36 و عمق:36 و ارتفاع:20 میباشد.

۴۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 64

رک 4 یونیت مدل 4USE-W

لوازم جانبی

رک 4 یونیت مدل 4USE-W

رک 4 یونیت مدل 4USE-W، عرض:36 و عمق:36 و ارتفاع:20 میباشد.

۴۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 724

تغذیه سوئیچینگ 20 آمپر

لوازم جانبی

تغذیه سوئیچینگ 20 آمپر

۴۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 68

رک 4 یونیت مدل 4UE-B

لوازم جانبی

رک 4 یونیت مدل 4UE-B

رک 4 یونیت مدل 4UE-B، عرض:36 و عمق:36 و ارتفاع:20 میباشد.

۵۴۰,۰۰۰ تومان