دسته بندی قفل کله گاوی

7 محصول پیدا شد

بازدید: 739

قفل کله گاوی

قفل پنج ستاره مدل تایسیز

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2711

بازدید: 2075

بازدید: 3689

بازدید: 762

قفل کله گاوی

قفل پنج ستاره مدل ترتل 5 کلید کامپیوتری

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1785

بازدید: 738

قفل کله گاوی

قفل پنج ستاره مدل ترتل 15 کلید کامپیوتری

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 739

قفل پنج ستاره مدل تایسیز

قفل برقی

قفل پنج ستاره مدل تایسیز

قفل پنج ستاره مدل تایسیز، دارای 5 کلید معمولی میباشد.

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2711

قفل برقی کله گاوی پارکینگی 5 ستاره مدل ترتل بدون شستی

قفل برقی

قفل برقی کله گاوی پارکینگی 5 ستاره مدل ترتل بدون شستی

قفل برقی کله گاوی فایو استار مدل ترتل، از جنس بده ورق فولادی ضخیم و مقاوم میباشد، که این قفل فاقد مغزی(توپی) میباشد.

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2075

قفل برقی کله گاوی پارکینگی یوتاب مدل 1093 بدون شستی

قفل برقی

قفل برقی کله گاوی پارکینگی یوتاب مدل 1093 بدون شستی

قفل برقی کله گاوی یوتاب مدل 1093، امکان باز شدن توسط کلید، برق 12 ولت را دارد. این قفل فاقد مغزی(توپی) جلو میباشد

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3689

قفل برقی کله گاوی پارکینگی 5 ستاره مدل ترتل با شستی

قفل برقی

قفل برقی کله گاوی پارکینگی 5 ستاره مدل ترتل با شستی

قفل برقی کله گاوی فایو استار مدل ترتل، از جنس بده ورق ضخیم و مقاوم فولادی درست شده است تا ضریب امنیت را بالا میبرد.

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 762

قفل پنج ستاره مدل ترتل 5 کلید کامپیوتری

قفل برقی

قفل پنج ستاره مدل ترتل 5 کلید کامپیوتری

قفل پنج ستاره مدل ترتل 5 کلید کامپیوتری، دارای 5 عدد کلید کامپیوتری میباشد.

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1785

قفل برقی کله گاوی پارکینگی یوتاب مدل 1093 با شستی

قفل برقی

قفل برقی کله گاوی پارکینگی یوتاب مدل 1093 با شستی

قفل برقی کله گاوی پارکینگی یوتاب مدل 1093، امکان باز شدن به وسیله کلید، شستی، برق 12 ولت را دارد.

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 738

قفل پنج ستاره مدل ترتل 15 کلید کامپیوتری

قفل برقی

قفل پنج ستاره مدل ترتل 15 کلید کامپیوتری

قفل پنج ستاره مدل ترتل 15 کلید کامپیوتری، دارای 15 کلید کامپیوتری میباشد.

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان