دسته بندی ریموت لرنینگ

9 محصول پیدا شد

بازدید: 882

ریموت لرنینگ

ریموت جک پارکینگی کدلرنینگ سیماران سری A

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

ریموت لرنینگ

ریموت 207 اصلی بتا

۱۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 110

ریموت لرنینگ

ریموت 2006 اصلی بتا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 136

ریموت لرنینگ

ریموت 2007 اصلی بتا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1149

ریموت لرنینگ

ریموت لرنینگ سایلکس مدل Silex Prime Learning 433

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 46

ریموت لرنینگ

ریموت 2013 بتا

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1016

ریموت لرنینگ

ریموت جک پارکینگی تیراژه

موجود نیست - ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 896

ریموت لرنینگ

ریموت کدلرنیگ سیماران مدل فراز سری A1

موجود نیست - ۱۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 286

ریموت لرنینگ

ریموت لرنینگ درپا DOORPA

موجود نیست - ۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 882

ریموت جک پارکینگی کدلرنینگ سیماران سری A

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی کدلرنینگ سیماران سری A

ریموت جک پارکینگی سیماران، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

ریموت 207 اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 207 اصلی بتا

ریموت 207 اصلی بتا، جهت استفاده برای رسیور های صنعتی و درب بازکن های برقی و ...میباشد.

۱۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 110

ریموت 2006 اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2006 اصلی بتا

ریموت 2006 اصلی بتا، با فرکانس 315MHz بوده و برد کنترل تا 70 متر میباشد.

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 136

ریموت 2007 اصلی بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2007 اصلی بتا

ریموت 2007 اصلی بتا، جهت استفاده برای رسیور های صنعتی و درب بازکن های برقی و ...میباشد.

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1149

ریموت لرنینگ سایلکس مدل Silex Prime Learning 433

مدار کنترلر و ریموت

ریموت لرنینگ سایلکس مدل Silex Prime Learning 433

ریموت سایلکس مدل Prime Learning Silex 433، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 46

ریموت 2013 بتا

مدار کنترلر و ریموت

ریموت 2013 بتا

ریموت 2013 بتا، جهت استفاده برای رسیور های صنعتی و درب بازکن های برقی و ...میباشد.

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1016

ریموت جک پارکینگی تیراژه

مدار کنترلر و ریموت

ریموت جک پارکینگی تیراژه

ریموت جک پارکینگی تیراژه، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

موجود نیست - ۱۱۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 896

ریموت کدلرنیگ سیماران مدل فراز سری A1

مدار کنترلر و ریموت

ریموت کدلرنیگ سیماران مدل فراز سری A1

ریموت جک پارکینگی سیماران، با فرکانس 433MHz میباشد و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد.

موجود نیست - ۱۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 286

ریموت لرنینگ درپا DOORPA

مدار کنترلر و ریموت

ریموت لرنینگ درپا DOORPA

ریموت لرنینگ درپا، با فرکانس 433MHZ بوده و قابلیت شناسایی به مرکز کنترل های متفاوت را دارد

موجود نیست - ۱۵۰,۰۰۰ تومان