دسته بندی ریلی BFT

4 محصول پیدا شد

بازدید: 1131

ریلی BFT

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 613

ریلی BFT

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ARES 1500

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 512

ریلی BFT

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ICARO

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 483

ریلی BFT

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

موجود نیست - ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1131

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS A600، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 600 کیلوگرم میباشد.

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 613

جک ریلی بی اف تی مدل  BFT ARES 1500

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ARES 1500

جک ریلی 24 ولت بی اف تی مدل BFT ARES، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 512

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ICARO

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT ICARO

جک ریلی 220 ولت بی اف تی مدل BFT ICARO، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 2200 کیلوگرم میباشد.

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 483

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS 800، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان