دسته بندی ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

6 محصول پیدا شد

بازدید: 165

ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 152

ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 167

ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 578

ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 549

ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 205

ریلی و سکشنال بلانکو/بتا/BFT

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

موجود نیست - ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 165

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

درب های اتوماتیک

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

جک زیر سقفی سکشنال 1200 بتا F390-G، قابلیت نصب بر روی کرکره برقی تا وزن 1200 کیلوگرم را دارد.

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 152

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

درب های اتوماتیک

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

جک ریلی 24 ولت بتا مدل F550، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل تا 600 کیلوگرم میباشد.

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 167

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

درب های اتوماتیک

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

جک ریلی 220 ولت بتا مدل F500، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل تا 1600 کیلوگرم میباشد.

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 578

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

درب های اتوماتیک

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 549

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS A600، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 600 کیلوگرم میباشد.

۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 205

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS 800

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS 800، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان