دسته بندی ریلی سیماران

10 محصول پیدا شد

بازدید: 988

ریلی سیماران

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

۱۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1119

ریلی سیماران

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

۱۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 920

ریلی سیماران

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 903

ریلی سیماران

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 673

بازدید: 356

بازدید: 320

ریلی سیماران

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

موجود نیست - ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 299

ریلی سیماران

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

موجود نیست - ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 304

ریلی سیماران

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

موجود نیست - ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 310

ریلی سیماران

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 15

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

جک ریلی 800 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم میباشد.

۱۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1119

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

جک ریلی 1200 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1200 کیلوگرم میباشد.

۱۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 920

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

جک ریلی 1500 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 903

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

جک ریلی 2000 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 2000کیلوگرم میباشد.

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 673

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 5P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 500 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 356

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 5، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 500 کیلوگرم را دارد.

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 320

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 8P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 299

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 15P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 1500 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 304

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 8، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم را دارد.

موجود نیست - ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 310

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 15

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 15

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 15، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 1500 کیلوگرم را دارد.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان