دسته بندی روشنایی سیماران

40 محصول پیدا شد

بازدید: 1102

روشنایی سیماران

پنل دایره مهتابی 8 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 8W

۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1336

روشنایی سیماران

پنل مربع فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SSP-FL 24W

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1113

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 9 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF9W

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1170

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 9 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF9D

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1324

روشنایی سیماران

لامپ اشکی مهتابی مات 7 وات سیماران مدل SL-SCF7W

موجود نیست - ۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1216

روشنایی سیماران

لامپ 7 وات هالوژنی مهتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107W

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1221

روشنایی سیماران

لامپ 6 وات هالوژنی مهتابی سوزنی COB سیماران مدل SL-CMR6W

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1165

روشنایی سیماران

لامپ 7 وات هالوژنی آفتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107D

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1319

روشنایی سیماران

لامپ اشکی مهتابی شفاف 7 وات سیماران مدل SL-SCC7W

موجود نیست - ۳۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 1121

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 12 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF12W

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1143

روشنایی سیماران

لامپ حبابی 12 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF12D

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1120

روشنایی سیماران

پنل دایره 8 وات سرامیکی آفتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

موجود نیست - ۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1102

پنل دایره مهتابی 8 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 8W

پنل دایره مهتابی 8 وات سیماران مدل SL-SRP-PL 8W

پنل دایره 8 وات سیماران دارای زاویه تابش 40 درجه میباشد.

۴۱,۰۰۰ تومان

بازدید: 1336

پنل مربع فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SSP-FL 24W

پنل مربع فنر متغیر فول لایت مهتابی 24 وات سیماران مدل SL-SSP-FL 24W

پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه است.

موجود نیست - ۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1113

لامپ حبابی 9 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF9W

لامپ حبابی 9 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF9W

لامپ 9 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1170

لامپ حبابی 9 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF9D

لامپ حبابی 9 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF9D

لامپ 9 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۷,۸۰۰ تومان

بازدید: 1324

لامپ اشکی مهتابی مات 7 وات سیماران مدل SL-SCF7W

لامپ اشکی مهتابی مات 7 وات سیماران مدل SL-SCF7W

لامپ شعمی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1216

لامپ 7 وات هالوژنی مهتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107W

لامپ 7 وات هالوژنی مهتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107W

لامپ هالوژنی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 100 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1221

لامپ 6 وات هالوژنی مهتابی سوزنی COB سیماران مدل SL-CMR6W

لامپ 6 وات هالوژنی مهتابی سوزنی COB سیماران مدل SL-CMR6W

لامپ هالوژنی 6 وات سیماران، دارای زاویه تابش 35 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1165

لامپ 7 وات هالوژنی آفتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107D

لامپ 7 وات هالوژنی آفتابی استارتی SMD سیماران مدل SL-SMR107D

لامپ هالوژنی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 100 درجه است.

موجود نیست - ۳۱,۸۰۰ تومان

بازدید: 1319

لامپ اشکی مهتابی شفاف 7 وات سیماران مدل SL-SCC7W

لامپ اشکی مهتابی شفاف 7 وات سیماران مدل SL-SCC7W

لامپ شمعی 7 وات سیماران، دارای زاویه تابش 200 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۲,۰۰۰ تومان

بازدید: 1121

لامپ حبابی 12 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF12W

لامپ حبابی 12 وات مهتابی سیماران مدل SL-SBF12W

لامپ 12وات حبابی سیماران دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1143

لامپ حبابی 12 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF12D

لامپ حبابی 12 وات آفتابی سیماران مدل SL-SBF12D

لامپ 12 وات حبابی سیماران، دارای زاویه تابش 180 درجه میباشد.

موجود نیست - ۳۶,۵۰۰ تومان

بازدید: 1120

پنل دایره 8 وات سرامیکی آفتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

پنل دایره 8 وات سرامیکی آفتابی سیماران مدل SL-SRP 8W/W

پنل دایره 8 وات سرامیکی سیماران، دارای مصرف انرژی پایین و طول عمر بالایی دارد.

موجود نیست - ۴۱,۰۰۰ تومان