دسته بندی رسیور صنعتی

25 محصول پیدا شد

بازدید: 175

بازدید: 208

رسیور صنعتی

رسیور مینی دو رله بتا بدون ریموت BETTA

۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 192

بازدید: 172

رسیور صنعتی

رسیور مقابل برقی بتا بدون ریموت BETTA

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 170

رسیور صنعتی

رسیور دو رله لرنینگ بلانکو

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

رسیور صنعتی

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا BETTA

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 173

بازدید: 143

رسیور صنعتی

رسیور مینی دو رله بتا BETTA

۵۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 179

رسیور صنعتی

رسیور قفل برقی بتا بدون ریموت BETTA

۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

رسیور صنعتی

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا BETTA

۵۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 181

بازدید: 175

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

رسیور صنعتی تک رله بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۳۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 208

رسیور مینی دو رله بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور مینی دو رله بتا بدون ریموت BETTA

رسیور مینی دو رله بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۳۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 192

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا بدون ریموت BETTA

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت را دارد.

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 798

رسیور سه رله صنعتی کیت ریموت هاپینگ سایلکس مدل SILEX HCS-433.92 بدون ریموت

مدار کنترلر و ریموت

رسیور سه رله صنعتی کیت ریموت هاپینگ سایلکس مدل SILEX HCS-433.92 بدون ریموت

رسیور 3 رله صنعتی سایلکس مدل SILEX HCS، سازگار با ریموت‌های 433.92MHz و HOPPING CODE میباشد.

۴۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 172

رسیور مقابل برقی بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور مقابل برقی بتا بدون ریموت BETTA

رسیور مقابل برقی بتا، قابلیت تعریف 200 ریموت لرنینگ را دارد.

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 170

رسیور دو رله لرنینگ بلانکو

مدار کنترلر و ریموت

رسیور دو رله لرنینگ بلانکو

رسیور دو رله بلانکو BLANCO، به صورت لرنینگ بوده و فاقد ریموت میباشد.

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 141

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک رله لرنینگ بتا BETTA

رسیور صنعتی تک رله بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 173

رسیور صنعتی سه رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی سه رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

رسیور سه رله لرنینگ بتا، قابلیت تعریف 80 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 143

رسیور مینی دو رله بتا BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور مینی دو رله بتا BETTA

رسیور مینی دو رله بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت تعریف 40 عدد ریموت لرنینگ را دارد.

۵۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 179

رسیور قفل برقی بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور قفل برقی بتا بدون ریموت BETTA

رسیور قفل برقی بتا، قابلیت تعریف 40 عدد ریموت را دارد.

۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 138

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا BETTA

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت تعریف 40 عدد ریموت را دارد.

۵۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 181

رسیور صنعتی چهار رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

مدار کنترلر و ریموت

رسیور صنعتی چهار رله لرنینگ بتا بدون ریموت BETTA

رسیور چهار رله لرنینگ بتا، قابلیت تعریف 128 ریموت لرنینگ را دارد.

۵۸۰,۰۰۰ تومان