دسته بندی دوربین HDCVI داهوا

6 محصول پیدا شد

بازدید: 2757

دوربین HDCVI داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2829

دوربین HDCVI داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1471

دوربین HDCVI داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

موجود نیست - ۶۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 4441

دوربین HDCVI داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

موجود نیست - ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1541

دوربین HDCVI داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

موجود نیست - ۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1755

دوربین HDCVI داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

موجود نیست - ۹۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2757

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2 مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2829

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1471

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۶۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 4441

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1541

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A51، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده وبا رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1755

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۹۶۰,۰۰۰ تومان