دسته بندی دوربین داهوا

11 محصول پیدا شد

بازدید: 2757

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2829

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1471

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

موجود نیست - ۶۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 4441

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

موجود نیست - ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1541

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

موجود نیست - ۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1755

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

موجود نیست - ۹۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2077

دوربین داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1575

دوربین داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1730

دوربین داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1895

دوربین داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

موجود نیست - ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1426

دوربین داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

موجود نیست - ۳,۷۴۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 2757

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2 مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2829

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1471

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۶۳۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 4441

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1541

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A51، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده وبا رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1755

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۹۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2077

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا رزولوشن 2مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1575

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1730

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و از دوربین های آنالوگ با رزولوشن 2مگاپیکسل را ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1895

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 2گاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1426

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

دوربین مداربسته

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3، با گارانتی الماس رایان ایرانیان بوده و دوربین‌های آنالوگ را تا رزولوشن 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۷۴۹,۰۰۰ تومان