دسته بندی دوربین داهوا

6 محصول پیدا شد

بازدید: 991

بازدید: 3841

بازدید: 1024

بازدید: 1108

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2346

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2417

دوربین داهوا

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 991

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P-T2A21

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

۶۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 3841

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A51P-B1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

۷۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1024

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A51P-T1A51

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A51، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده وبا رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1108

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A51، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین فلزی بوده و با رزولوشن 5مگاپیکسل میباشد.

۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2346

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21، دارای گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2 مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 2417

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و جنس بدنه این دوربین پلاستیکی بوده و با رزولوشن 2مگاپیکسل میباشد.

موجود نیست - ۵۴۰,۰۰۰ تومان