دسته بندی دستگاه ضبط داهوا

5 محصول پیدا شد

بازدید: 1188

دستگاه ضبط داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1651

دستگاه ضبط داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1158

دستگاه ضبط داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

دستگاه ضبط داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

دستگاه ضبط داهوا

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

موجود نیست - ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1188

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 2گاپیکسل ساپورت میکند.

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1651

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B04-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا رزولوشن 2مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1158

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین های آنالوگ را تا 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 957

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08-I، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و از دوربین های آنالوگ با رزولوشن 2مگاپیکسل را ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

DVR & NVR

دستگاه XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3، با گارانتی سپاهان سرویس بوده و دوربین‌های آنالوگ را تا رزولوشن 5مگاپیکسل ساپورت میکند.

موجود نیست - ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان