دسته بندی دتکتور تسلا

6 محصول پیدا شد

بازدید: 1183

بازدید: 1078

بازدید: 1207

دتکتور تسلا

دتکتور حرارتی افزایشی اعلام حریق تسلا مدل TESLA HDR-417

موجود نیست - ۳۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 561

دتکتور تسلا

دتکتور (حسگر) گاز 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GD-490

موجود نیست - ۴۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 580

بازدید: 561

بازدید: 1183

دتکتور حرارتی اعلام حریق تسلا مدل TESLA HDS-417

اعلام حریق

دتکتور حرارتی اعلام حریق تسلا مدل TESLA HDS-417

دتکتور حرارتی اعلام حریق تسلا مدل HD-417S، در مکان هایی نظیر:منازل، فروشگاه ها، اداره و کارخانه و...نصب میگردد و بدنه مقاوم در برابر لرزش و ضربه دارد

۳۲۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1078

دتکتور (حسگر) دودی اپتیکال اعلام حریق تسلا مدل TESLA SD-407

اعلام حریق

دتکتور (حسگر) دودی اپتیکال اعلام حریق تسلا مدل TESLA SD-407

دتکتور دودی اپتیکال اعلام حریق تسلا مدل SD-407، برای دریافت ذرات دودی آتش، در مکان هایی نظیر:منازل، فروشگاه ها و...نصب میگردد.

۳۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 1207

دتکتور حرارتی افزایشی اعلام حریق تسلا مدل TESLA HDR-417

اعلام حریق

دتکتور حرارتی افزایشی اعلام حریق تسلا مدل TESLA HDR-417

دتکتور حرارتی افزایشی اعلام حریق تسلا مدل HD-417R، با افزایش دما به صورت ناگهانی در زمان مشخص فعال میشود.

موجود نیست - ۳۲۹,۰۰۰ تومان

بازدید: 561

دتکتور (حسگر) گاز 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GD-490

اعلام حریق

دتکتور (حسگر) گاز 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GD-490

دتکتور گاز 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل GD-490، برای شناسایی وجود و نشت گاز در یک محیط مورد استفاده قرار میگیرد.

موجود نیست - ۴۴۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 580

دتکتور ترکیبی مولتی گاز و حرارت 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GHD-490

اعلام حریق

دتکتور ترکیبی مولتی گاز و حرارت 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GHD-490

دتکتور مولتی گاز و حرارت 24 ولت اعلام حریق تسلا مدل GD-490، برای نشت گاز نظیر گاز طبیعی، متان و ...، و تشخیص حرارت مورد استفاده قرار میگیرد.

موجود نیست - ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 561

دتکتور ترکیبی مولتی گاز و حرارت 220 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GHD-690

اعلام حریق

دتکتور ترکیبی مولتی گاز و حرارت 220 ولت اعلام حریق تسلا مدل TESLA GHD-690

دتکتور مولتی گاز و حرارت 220 ولت اعلام حریق تسلا مدل GHD-690، برای نشت گاز نظیر گاز طبیعی، متان و ...، و تشخیص حرارت مورد استفاده قرار میگیرد.

موجود نیست - ۵۸۰,۰۰۰ تومان