دسته بندی جک V2

3 محصول پیدا شد

بازدید: 974

بازدید: 892

جک V2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500

موجود نیست - ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 951

جک V2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600

موجود نیست - ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 974

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 400

جک درب برقی پارکینگی ویتو کالیپسو 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 400 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد.

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 892

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500

جک درب برقی پارکینگی ویتو کالیپسو 500، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 500 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

موجود نیست - ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 951

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600

جک درب برقی پارکینگی ویتو کالیپسو 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 500 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد.

موجود نیست - ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان