دسته بندی جک BFT

3 محصول پیدا شد

بازدید: 1423

بازدید: 1123

بازدید: 976

بازدید: 1423

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

جک پارکینگی بی اف تی BFT KUSTOS A25، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.5 متر و وزن 400 کیلوگرم را دارد.

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1123

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

جک برقی درب پارکینگی بی اف تی فوبوس A40، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 4 متر و وزن 500 کیلوگرم را دارد.

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 976

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

جک برقی درب پارکینگی بی اف تی BFT KUSTOS A40، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 4 متر و وزن 500 کیلوگرم را دارد.

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان