دسته بندی جک ریلی و سکشنال

16 محصول پیدا شد

بازدید: 165

جک ریلی و سکشنال

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

۱۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1119

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

۱۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 919

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 903

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 152

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 167

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 578

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 549

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 673

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 356

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 320

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

موجود نیست - ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 165

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

درب های اتوماتیک

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

جک زیر سقفی سکشنال 1200 بتا F390-G، قابلیت نصب بر روی کرکره برقی تا وزن 1200 کیلوگرم را دارد.

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 988

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 800

جک ریلی 800 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم میباشد.

۱۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1119

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

جک ریلی 1200 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1200 کیلوگرم میباشد.

۱۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 919

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

جک ریلی 1500 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 903

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 2000

جک ریلی 2000 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 2000کیلوگرم میباشد.

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 152

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

درب های اتوماتیک

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

جک ریلی 24 ولت بتا مدل F550، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل تا 600 کیلوگرم میباشد.

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 167

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

درب های اتوماتیک

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

جک ریلی 220 ولت بتا مدل F500، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل تا 1600 کیلوگرم میباشد.

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 578

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

درب های اتوماتیک

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 549

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS A600، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 600 کیلوگرم میباشد.

۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 673

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 5P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 5P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 500 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 356

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 5

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 5، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 500 کیلوگرم را دارد.

موجود نیست - استعلام قیمت

بازدید: 320

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 8P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم میباشد.

موجود نیست - ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان