دسته بندی جک ریلی و سکشنال

20 محصول پیدا شد

بازدید: 739

جک ریلی و سکشنال

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 48

جک ریلی و سکشنال

موتور زیر سقفی زنجیری بلانکو مدل BLANCO AREION

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 8

جک ریلی و سکشنال

جک زیر سقفی تسمه ای بلانکو مدل BLANCO AREION

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 598

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 651

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1604

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1459

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1144

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1056

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 599

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 586

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 588

جک ریلی و سکشنال

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 739

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

درب های اتوماتیک

درب بازکن زیر سقفی سکشنال 1200 بتا مدل BETTA F390-G

جک زیر سقفی سکشنال 1200 بتا F390-G، قابلیت نصب بر روی کرکره برقی تا وزن 1200 کیلوگرم را دارد.

۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 48

موتور زیر سقفی زنجیری بلانکو مدل BLANCO AREION

درب های اتوماتیک

موتور زیر سقفی زنجیری بلانکو مدل BLANCO AREION

درب بازکن سقفی (سکشنال) زنجیری بلانکو مدل BLANCO AREION ، دارای برد کنترل 24 ولت میباشد .

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 8

جک زیر سقفی تسمه ای بلانکو مدل BLANCO AREION

درب های اتوماتیک

جک زیر سقفی تسمه ای بلانکو مدل BLANCO AREION

جک زیر سقفی (سکشنال) تسمه ای بلانکو مدل BLANCO AREION ، دارای برد کنترل 24 ولت میباشد .

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 598

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

درب های اتوماتیک

جک ریلی 24 ولت بتا مدل BETTA F-550

جک ریلی 24 ولت بتا مدل F550، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل تا 600 کیلوگرم میباشد.

۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 651

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

درب های اتوماتیک

جک ریلی 220 ولت بتا مدل BETTA F-500

جک ریلی 220 ولت بتا مدل F500، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل تا 1600 کیلوگرم میباشد.

۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1604

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1200

جک ریلی 1200 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1200 کیلوگرم میباشد.

۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1459

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 1500

جک ریلی 1500 سیماران، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و دارای قابلیت دو سرعت تند و کند میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1144

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

درب های اتوماتیک

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500 BELANCO ZEUS

جک ریلی بلانکو مدل زئوس 1500، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 1500 کیلوگرم میباشد.

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1056

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

درب های اتوماتیک

جک ریلی بی اف تی مدل BFT DEIMOS A600

جک ریلی بی اف تی دایموس BFT DEIMOS A600، دارای حرکت آرام و یکنواخت بوده و حداکثر وزن قابل تحمل 600 کیلوگرم میباشد.

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 599

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 8P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 8P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم میباشد.

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 586

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

درب های اتوماتیک

جک ریلی سیماران مدل فراز FARAZ 15P

جک ریلی سیماران مدل FARAZ 15P، با حرکت یکنواخت و بیصدا میباشد و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 1500 کیلوگرم میباشد.

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 588

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

درب های اتوماتیک

جک ریلی پروتکو مدل PROTECO MOVER 8

جک ریلی پروتکو مدل MOVER 8، دارای حرکت آرام و بیصدا بوده و حداکثر وزن قابل تحمل درب تا 800 کیلوگرم را دارد.

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان