دسته بندی جک بلانکو/BFT/V2

9 محصول پیدا شد

بازدید: 972

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگ بلانکو مدل هرا BLANCO HERA

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 978

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگ 24 ولت بلانکو مدل نیکس BLANCO NYX

۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 266

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگ 24 ولت بلانکو مدل هادس BLANCO HADES

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 468

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 400

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 783

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 576

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 520

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 428

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500

موجود نیست - ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 505

جک بلانکو/BFT/V2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600

موجود نیست - ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 972

جک پارکینگ بلانکو مدل هرا BLANCO HERA

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ بلانکو مدل هرا BLANCO HERA

جک پارکینگی بلانکو مدل BLANCO HERA، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 400 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد.

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 978

جک پارکینگ 24 ولت بلانکو مدل نیکس BLANCO NYX

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ 24 ولت بلانکو مدل نیکس BLANCO NYX

جک پارکینگی بلانکو مدل BLANCO NYX، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 200 کیلوگرم و عرض 2 متر را دارد.

۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 266

جک پارکینگ 24 ولت بلانکو مدل هادس BLANCO HADES

درب های اتوماتیک

جک پارکینگ 24 ولت بلانکو مدل هادس BLANCO HADES

جک پارکینگی بلانکو مدل هادس BLANCO HADES، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 250 کیلوگرم و عرض 2 متر را دارد.

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 468

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 400

جک درب برقی پارکینگی ویتو کالیپسو 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 400 کیلوگرم و عرض 2.5 متر را دارد.

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 783

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A25

جک پارکینگی بی اف تی BFT KUSTOS A25، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 2.5 متر و وزن 400 کیلوگرم را دارد.

۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 576

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی فوبوس BFT PHOBOS A40

جک برقی درب پارکینگی بی اف تی فوبوس A40، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 4 متر و وزن 500 کیلوگرم را دارد.

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 520

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بی اف تی کیوستوس BFT KUSTOS A40

جک برقی درب پارکینگی بی اف تی BFT KUSTOS A40، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با عرض 4 متر و وزن 500 کیلوگرم را دارد.

۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 428

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500

جک درب برقی پارکینگی ویتو کالیپسو 500، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 500 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد.

موجود نیست - ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 505

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600

جک درب برقی پارکینگی ویتو کالیپسو 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 500 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد.

موجود نیست - ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان