دسته بندی جک بتا

6 محصول پیدا شد

بازدید: 474

بازدید: 490

بازدید: 474

بازدید: 463

بازدید: 493

جک بتا

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 526

جک بتا

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 474

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 490

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی تک لنگه بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 474

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 463

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

پک تک لنگه جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 493

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 400

جک پارکینگی بتا مدل مکس MAX-400، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 300 کیلوگرم و عرض 3 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 526

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

درب های اتوماتیک

جک پارکینگی بتا مدل مکس BETTA MAX 600

جک پارکینگی بتا مدل مکس MAX-600، قابلیت جابه‌جایی هر لنگه درب با وزن 350 کیلوگرم و عرض 4 متر را دارد و با مدار فرمان ROCK میباشد.

۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان