دسته بندی برد کرکره لرنینگ

11 محصول پیدا شد

بازدید: 720

بازدید: 661

بازدید: 561

بازدید: 1664

بازدید: 621

بازدید: 1612

بازدید: 520

برد کرکره لرنینگ

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا

۹۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 527

بازدید: 582

بازدید: 1496

برد کرکره لرنینگ

مدار فرمان توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR SL 12-433.92

موجود نیست - ۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1523

برد کرکره لرنینگ

مدار فرمان فول توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR PL 12-433.92

موجود نیست - ۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 720

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار فرمان کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا، بصورت لرنینگ بوده و فاقد ریموت میباشد .

۳۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 661

مرکز کنترل کرکره برقی ساید پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی ساید پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار فرمان کرکره برقی ساید پنج کانال لرنینگ بدون ریموت بتا ، به صورت لرنینگ بوده و فاقد ریموت میباشد .

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 561

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا

مدار فرمان کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت کار با ریموت لرنینگ را دارد.

۶۴۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1664

مدار فرمان ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE SS 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE SS 12-433.92

رسیور کرکره برقی ساید لرنینگ سایلکس مدل SILEX SS 12، دارای ریموت PRIME میباشد

۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 621

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول کانال لرنینگ بتا

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول کانال لرنینگ بتا

مدار فرمان کرکره برقی توبلار فول کانال لرنینگ بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت کار با ریموت لرنینگ را دارد.

۹۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1612

مدار فرمان فول ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE PS 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان فول ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE PS 12-433.92

رسیور فول ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX PS 12، دارای ریموت PRIME میباشد.

۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 520

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا

مدار فرمان کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت کار با ریموت لرنینگ را دارد.

۹۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 527

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول سیم کارتی بتا GSM-FCH

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول سیم کارتی بتا GSM-FCH

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول سیم کارتی بتا، به صورت لرنینگ بوده و دارای 2 عدد ریموت 2007 بتا میباشد.

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 582

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول سیم کارتی بتا GSM SIDE-FCH

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول سیم کارتی بتا GSM SIDE-FCH

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول سیم کارتی بتا، به صورت لرنینگ بوده و دارای 2 عدد ریموت 2007 بتا میباشد.

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1496

مدار فرمان توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR SL 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR SL 12-433.92

رسیور کرکره برقی توبلار لرنینگ سایلکس مدل SILEX LEARNING TUBULAR SL12، دارای ریموت PRIME میباشد.

موجود نیست - ۷۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1523

مدار فرمان فول توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR PL 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان فول توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR PL 12-433.92

رسیور فول توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR LEARNING PL12، دارای ریموت PRIME میباشد.

موجود نیست - ۹۵۰,۰۰۰ تومان