دسته بندی برد کرکره برقی

13 محصول پیدا شد

بازدید: 1074

بازدید: 157

بازدید: 156

بازدید: 139

بازدید: 98

بازدید: 111

بازدید: 927

برد کرکره برقی

مدار فرمان توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR SL 12-433.92

موجود نیست - ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 198

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار فرمان کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا، بصورت لرنینگ بوده و فاقد ریموت میباشد .

۳۹۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 188

مرکز کنترل کرکره برقی ساید پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی ساید پنج کانال لرنینگ بتا بدون ریموت

مدار فرمان کرکره برقی ساید پنج کانال لرنینگ بدون ریموت بتا ، به صورت لرنینگ بوده و فاقد ریموت میباشد .

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 1074

مدار فرمان ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE SS 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE SS 12-433.92

رسیور کرکره برقی ساید لرنی سایلکس مدل SILEX SS 12، دارای ریموت PRIME میباشد

۶۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 157

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا

مدار فرمان کرکره برقی توبلار پنج کانال لرنینگ بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت کار با ریموت لرنینگ را دارد.

۶۰۵,۰۰۰ تومان

بازدید: 1051

مدار فرمان فول ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE PS 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان فول ساید کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX SIDE PS 12-433.92

رسیور فول ساید کرکره برقی لرنی سایلکس مدل SILEX PS 12، دارای ریموت PRIME میباشد.

۷۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 822

مدار فرمان توبلار هاپینگ کرکره برقی سایلکس مدل SILEX TUBULAR SH 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان توبلار هاپینگ کرکره برقی سایلکس مدل SILEX TUBULAR SH 12-433.92

رسیور توبلار هاپینگ کرکره برقی سایلکس مدل SILEX HOPPING CODE TUBULAR SH12، دارای ریموت UNIX میباشد.

۸۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 156

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول کانال لرنینگ بتا

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول کانال لرنینگ بتا

مدار فرمان کرکره برقی توبلار فول کانال لرنینگ بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت کار با ریموت لرنینگ را دارد.

۸۶۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 139

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا

مدار فرمان کرکره برقی ساید فول کانال لرنینگ بتا، دارای 2 عدد ریموت 2007 اصلی بتا بوده و قابلیت کار با ریموت لرنینگ را دارد.

۹۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 781

مدار فرمان فول توبلار هاپینگ کرکره برقی سایلکس مدل SILEX TUBULAR PH 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان فول توبلار هاپینگ کرکره برقی سایلکس مدل SILEX TUBULAR PH 12-433.92

رسیور فول توبلار هاپینگ کرکره برقی سایلکس مدل SILEX HOPPING CODETUBULAR PH12، دارای ریموت UNIX میباشد.

۹۵۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 98

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول سیم کارتی بتا GSM-FCH

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول سیم کارتی بتا GSM-FCH

مرکز کنترل کرکره برقی توبلار فول سیم کارتی بتا، به صورت لرنینگ بوده و دارای 2 عدد ریموت 2007 بتا میباشد.

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 111

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول سیم کارتی بتا GSM SIDE-FCH

مدار کنترلر و ریموت

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول سیم کارتی بتا GSM SIDE-FCH

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول سیم کارتی بتا، به صورت لرنینگ بوده و دارای 2 عدد ریموت 2007 بتا میباشد.

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید: 927

مدار فرمان توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR SL 12-433.92

مدار کنترلر و ریموت

مدار فرمان توبلار کرکره برقی لرنینگ سایلکس مدل SILEX TUBULAR SL 12-433.92

رسیور کرکره برقی توبلار لرنی سایلکس مدل SILEX LEARNING TUBULAR SL12، دارای ریموت PRIME میباشد.

موجود نیست - ۶۰۰,۰۰۰ تومان